People Walking on Concrete Bridge

JERONÝMOVY DNY 2024
Praha, 18.–19. října

31. ročník festivalu přednášek, prezentací a besed o překladu a tlumočení

Páteční program

Páteční program stejně jako v minulých letech pořádá JTP ve spolupráci s Ústavem translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s organizační
a finanční podporou Generálního ředitelství pro překlad (DGT) Evropské komise.

Program je součástí celoevropského pásma Translating Europe Workshops a již brzy jej naleznete zde 🙂

Sobotní program

Sobotní program, na němž se kromě JTP podílí také ostatní v Česku působící organizace sdružující překladatele a tlumočníky pro vás finalizujeme a již brzy jej naleznete zde 🙂

Partneři a záštity
  • Ústav translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
  • Generální ředitelství pro překlad (DGT) Evropské komise.

Sobotní program připravujeme ve spolupráci s Ústavem translatologie FFUK a se všemi ostatními v Česku působícími
organizacemi sdružujícími překladatele a tlumočníky, včetně České
komory tlumočníků znakového jazyka
, Asociace
konferenčních tlumočníků
, Komory soudních tlumočníků a překladatelů či Obce překladatelů.

30. ročníku Jeronýmových dnů udělilo záštitu Ministerstvo kultury ČR.

Sponzoři

Sponzorům nabízíme možnost umístit logo na stránkách konference, umístit stánek v místech, kde procházejí účastníci a uvedení sponzorů při zahájení.

Nabízíme tyto typy sponzorských balíčků:

  • Stříbrný 8 000 Kč
  • Zlatý 15 000 Kč
  • Platinový 25 000 Kč

Pro bližší informace se prosím obracejte na jtp@jtpunion.org

Novinky a organizační informace

Jeronýmovy dny jsou již tradiční akcí, kterou Jednota tlumočníků a překladatelů pořádá pro tlumočníky,
překladatele a jazykové profesionály. Letos vás čeká již 31. ročník!

Akce se tradičně koná v sídle JTP na adrese Senovážné náměstí 23, Praha 1

Online přenos bude po oba dny zajištěn pouze z hlavního sálu.

Odkaz na připojení naleznete týden před zahájením Jeronýmových dnů zde

Kontakt pro informace a dotazy jtp@jtpunion.org