Pokud si nejste něčím jisti, možná najdete odpověď zde, v často kladených otázkách.

Členství vzniká okamžikem zaplacení členského příspěvku na dobu jednoho roku. Po uplynutí této lhůty je třeba zaplatit další rok, jinak členství zaniká.

Stačí vyplnit přihlášku a přiložit scan jakéhokoli dokladu o tom, že profesionálně překládáte nebo tlumočíte (živnostenský list, pracovní smlouvu, doklad o jmenování soudním tlumočníkem apod.)

Institut přerušení členství nemáme, ale pokud po určité pauze opět uhradíte členský příspěvek, vaše členství se obnoví. Pokud je důvodem přerušení narození dítěte, pošlete nám kopii rodného listu a máte členství na rok zdarma. Pokud je důvodem tíživá finanční situace, napište nám, budeme hledat řešení prostřednictvím sociálního fondu JTP.

Nejlépe, když nám napíšete. Jinak dle stanov členství zaniká úmrtím člena, vystoupením nebo nezaplacením členského příspěvku.

Veškeré informace najdete v Historii.

Budeme rádi. Napište nám na JTP@JTPunion.org a domluvíme se na rozsahu a termínu uzávěrky.

Pokud máte připravené školení na zajímavé téma, nebo znáte školitele, kterého chcete angažovat, napište nám na JTP@JTPunion.org a domluvíme se na podrobnostech. JTP disponuje zasedacími sály i vybavením pro on-line školení, může zajistit propagaci, honorář pro školitele i pro organizátora, výhodné ubytování pro školitele i účastníky akce a podporu při sestavení pozvánky, rozpočtu a logistiky.

Napište mail na podpora@jtpunion.org a vysvětlete, co vás zlobí.

Členské příspěvky profesních organizací nejsou daňovým příjmem, proto nemohou být ani daňovým výdajem. Z toho důvodu nelze vystavit fakturu, ale můžeme vám poslat potvrzení o zaplacení.