(48) Slovanský ústav Akademie věd ČR: RUSKO-ČESKÁ ELEKTRONICKÁ SLOVNÍKOVÁ DATABÁZE

Zpracovávání databáze bylo započato v rámci grantu GA AV ČR „Komplexní konfrontační popis slovní zásoby ruštiny a češtiny“ (2007–2011) na půdě Slovanského ústavu AV ČR. Databáze tak navazuje na řadu slovníků vytvořených v 2. pol. 20. stol. v akademických institucích, jejichž nástupcem se v roce…

(47) Martin Kavka, Michal Škrabal: HACKNUTÁ ČEŠTINA. NEORTODOXNÍ SLOVNÍK DNEŠNÍ MATEŘŠTINY

Jan Melvil Publishing, Brno 2018. 272 s. Publikace přináší výběr toho nejlepšího, co Martin Kavka za deset let sesbíral ve svém internetovém slovníku Čeština 2.0, do něhož přispěly stovky jeho uživatelů. Společně s lexikografem Michalem Škrabalem vybral více než 3 000 nových, nestandardních…

(46) Katarína Gajdošová, Mária Šimková: FREKVENČNÝ SLOVNÍK HOVORENEJ SLOVENČINY na báze Slovenského hovorového korpusu

Veda, Bratislava 2018. 414 s. Slovník predstavuje prvé samostatné spracovanie výskytov slov a spojení v ústnej podobe štandardnej slovenčiny. Kolektív autorov z JÚĽŠ SAV v ňom nadväzuje na Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu (Bratislava, 2017). Obidva slovníky tak poskytujú celistvý obraz o najpoužívanejšej…

(45) R. Garabík, B. Kmeťová, M. Šimková, M. Zumrík: Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu

Veda, Bratislava 2017. 562 s. Prvý frekvenčný slovník slovenčiny bol vydaný pred takmer 50 rokmi a bol založený na 1 milióne slov z vtedajších textov. Nový frekvenčný slovník zachytáva slovnú zásobu súčasnej slovenčiny, ako sa používala v rozpätí 25 rokov z prelomu 20. a 21. storočia, a je…

(44) Daniela Majchráková, Katarína Chlpíková, Kristína Bobeková: SLOVNÍK KOLOKÁCIÍ PRÍDAVNÝCH MIEN

Veda, Bratislava 2017. 344 s. V slovníku sa zachytáva spájateľnosť slov z ďalšieho slovného druhu. V novom slovníku sú spracované kolokačné profily 500 najfrekventovanejších prídavných mien vybraných zo Slovenského národného korpusu. Jednotlivé kolokačné profily predstavujú vzorku rôznych typov slovných spojení s prídavným menom, ktoré reálne…

(43) Jiří Černý a kol.: ŠPANĚLSKO-ČESKÝ SLOVNÍK AMERIKANISMŮ A‑D, E‑O, P‑Z

Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2018. 1. vyd. 3496 s. Komplet 3 knih. První dvojjazyčný slovník amerikanismů vznikal téměř dvacet let. Vedle hlavního autora se na jeho zpracování podílelo více než sto studentů olomoucké hispanistiky formou seminárních, bakalářských a magisterských diplomových prací. Vznikl excerpcí…

(42) Ludmila Stěpanova, Maria Dobrova: SLOVNÍK RUSKÝCH NEOLOGISMŮ

Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2018. 1. vyd. 472 s. Slovník ruských neologismů shromažďuje přes 2 000 nových slov nebo slovních spojení a frazeologismů ještě nezachycených ve výkladových slovnících. Materiál byl čerpán z ruského internetu a byl ověřován v ruském národním korpusu. Každé heslo obsahuje neologismus, význam…

(41) Michal Mikšík: HOUBY – PŘÍRUČNÍ ATLAS

Universum, Praha 2018. 1. vyd.  248 s. Přehledný a praktický atlas, upravený v menším „cestovním“ formátu, obsahuje přes sto padesát druhů hub, jejich systémové rozčlenění a určování, upozorňuje na houby chráněné podle Červeného seznamu ČR a všímá si i bohaté tradice českého houbaření. Nechybí ani základní…

(40) Zdeněk Gorgoň: KOČKY – PŘÍRUČNÍ ATLAS

Universum, Praha 2018. 1. vyd.  128 s. Přehledný a praktický atlas koček, upravený v menším „cestovním“ formátu, klade důraz na české prostředí. Autor je odborník na danou problematiku, je to dlouholetý chovatel koček, vystavovatel a poradce chovu, je také fotograf a autor odborných článků o kočkách….

(39) Lea Smrčková, Martin Smrček: PSI – PŘÍRUČNÍ ATLAS

Universum, Praha 2018. 1. vyd.  248 s. Přehledný a praktický atlas psů, upravený v menším „cestovním“ formátu, klade důraz na české prostředí a zahrnuje tradiční osvědčená plemena, popisuje podrobně vlastnosti psů a uvádí tipy na výcvik i zkušenosti českých chovatelů. ISBN 987–80-242‑6285‑7. Kč 299,00.