(42) Ludmila Stěpanova, Maria Dobrova: SLOVNÍK RUSKÝCH NEOLOGISMŮ

Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2018. 1. vyd. 472 s. Slovník ruských neologismů shromažďuje přes 2 000 nových slov nebo slovních spojení a frazeologismů ještě nezachycených ve výkladových slovnících. Materiál byl čerpán z ruského internetu a byl ověřován v ruském národním korpusu. Každé heslo obsahuje neologismus, význam slova nebo slovního spojení, gramatické a stylistické poznámky a český ekvivalent (případně popis významu slova v češtině). Dále jsou uvedeny tři kontexty z různých stránek internetu a také z beletrie, které samy o sobě jsou výrazným svědectvím změn probíhajících v současném ruském jazyce.  ISBN 978–80-244‑5362‑0. Kč 320,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *