Členství

Uvažujete o členství v JTP a nevíte, co by vám přineslo?

 • Prostřednictvím stránek JTP můžete propagovat své služby tak, aby si vás zákazníci snadno našli.
 • Na všechny akce, školení a semináře, které pořádáme, mají členové vstup buď zdarma, nebo s velkou slevou.
 • Můžete využít vybavení JTP pro tlumočení na dálku (RSI).
 • Členové dostávají čtvrtletník ToP(tlumočení-překlad) a pravidelné informace o aktualitách v oboru prostřednictvím Zpravodaje_JTP.
 • Můžete se zapojit do programu mentoringu.
 • JTP provozuje tři uzavřené diskusní skupiny pro členy – jednu na Google Groups, jednu na Facebooku a jednu specializovanou pro audiovizuální překladatele na Discordu.
 • Knihovna JTP čítá pět tisíc publikací, převážně slovníků, všech myslitelných jazykových a tematických oblastí. Je k dispozici výhradně členům a studentům.
 • Díky členství JTP v Mezinárodní organizaci překladatelů (FIT) můžete využívat členské slevy na akce sesterských organizací v zahraničí (například BDÜ, CBTI a dalších).
 • Řada dodavatelů slovníků, softwaru a jiných potřeb pro tlumočníky a překladatele poskytuje našim členům slevy.
 • Prostřednictvím odborných a společenských akcí poznáte více kolegů.
 • Člen může při splnění stanovených podmínek požádat o stipendium na podporu účasti na odborných akcích doma i v zahraničí.

Existují tři typy členství v JTP:

Řádné členství je určené tomu, kdo vykonává tlumočení nebo překlad jako svůj hlavní zdroj příjmu. Členské příspěvky v plné výši činí

2200,- Kč za rok

Zlevněné členství je určené kolegům, pro něž je tlumočení nebo překlad vedlejším zdrojem příjmu (při zaměstnání, v důchodu). Snížené členské příspěvky činí

1650,- Kč za rok

Mimořádné členství je určené studentům překladatelství/tlumočnictví, kteří ještě nezačali pracovat, a kolegům, kteří již přestali pracovat. Mimořádné členství opravňuje ke všem členským výhodám kromě hlasování na valné hromadě a uveřejnění v databázi členů. Mimořádný členský příspěvek činí

550,- Kč za rok

Vstupte mezi nás

Děkujeme, že chcete vstoupit do JTP. Vyplňte prosím tento krátký dotazník. Brzy se vám ozveme.

  Jste tlumočník, překladatel nebo audiovizuální překladatel?

  Jakou formu členství si zvolíte?

  Sem nahrajte scan živnostenského listu, dokladu o jmenování soudním T/P, smlouvy nebo jiného dokladu o tom, že profesionálně překládáte nebo tlumočíte.

  Přejete si vstoupit současně i do Odborového svazu Jednoty tlumočníků a překladatelů? *)

  *) Členství v OSJTP je pro členy JTP zdarma. Více informací o OSJTP najdete zde.