Soudní tlumočnice Julie: Tlumočník je v neutrální pozici, ale zároveň je potřeba empatie
|

Soudní tlumočnice Julie: Tlumočník je v neutrální pozici, ale zároveň je potřeba empatie

Tlumočník ve službách státu je jedna z nejstarších profesí vůbec a Česko je jednou ze zemí, kde k výkonu této činnosti je potřeba speciální licence. Uděluje ji Ministerstvo spravedlnosti a soudním tlumočníkem nebo překladatelem se může stát pouze ten, kdo splní podmínky…

Vítejte v sekci právního a soudního tlumočení a překladu

Milí kolegové a přátelé, vítejte v sekci právního a soudního tlumočení a překladu. Členství je otevřeno pro každého člena JTP bez ohledu na to, zda má soudní razítko, nebo se chce dozvědět více o práci soudního tlumočníka, protože považujeme za…

Statut sekce právního a soudního tlumočení a překladu Jednoty tlumočníků a překladatelů

Vzhledem k tomu, že obor překladatelství a tlumočnictví prochází neustálými změnami způsobenými technologickým rozvojem, a vědomi si toho, že význam tlumočení a překladu pro orgány veřejné moci bude v rámci našeho oboru stoupat, my, soudní tlumočníci a soudní překladatelé sdružení…