JTP spolupracuje s řadou subjektů. Jsou jimi sesterské organizace z ČR a ze zahraničí, s nimiž konzultujeme stanoviska ve styku se státní správou, poskytujeme si navzájem výhody pro členy a pomáháme si podle potřeby; dále jsou to vysoké školy, jež vzdělávají tlumočníky a překladatele, a další subjekty.

Askot Asociace

www.ASKOT.cz
Asociace konferenčních tlumočníků, přidružený člen JTP

www.CKTZJ.com
Česká komora tlumočníků znakového jazyka , přidružený člen JTP

www.KSTCR.cz
Komora soudních tlumočníků ČR

www.obecprekladatelu.cz
Obec překladatelů

www.fit-ift.org
Fédération International des Traducteurs, JTP je jejím členem

www.avteurope.eu
AudioVisual Translators Europe, JTP je jejím členem

www.utrl.ff.cuni.cz
Ústav translatologie FF UK

www.sspol.sk
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry

www.prekladateleseveru.cz
Překladatelé Severu

www.os-jtp.cz
Odborový svaz Jednota tlumočníků a překladatelů