Partneři

JTP spolupracuje s řadou subjektů. Jsou jimi sesterské organizace z ČR a ze zahraničí, s nimiž konzultujeme stanoviska ve styku se státní správou, poskytujeme si navzájem výhody pro členy a pomáháme si podle potřeby; dále jsou to vysoké školy, jež vzdělávají tlumočníky a překladatele, a další subjekty.

www.ASKOT.cz
Asociace konferenčních tlumočníků , přidružený člen JTP

www.CKTZJ.com
Česká komora tlumočníků znakového jazyka , přidružený člen JTP

www.KSTCR.cz
Komora soudních tlumočníků ČR

www.obecprekladatelu.cz
Obec překladatelů

www.fit-ift.org
Fédération International des Traducteurs, JTP je jejím členem

www.avteurope.eu
AudioVisual Translators Europe, JTP je jejím členem

www.utrl.ff.cuni.cz
Ústav translatologie FF UK

www.sspol.sk
Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry