Studenti překladatelství jsou předmětem zvláštního zájmu ze strany JTP, neboť v nich tkví budoucnost naší profese.

  • Mezi akce zaměřené především na studenty a začínající kolegy patří Jarní balíček (dříve Mladý Jeroným), což je každoroční série odborných přednášek o různých aspektech toho, jak (úspěšně) zahájit činnost v oboru.
  • Studenti mají k dispozici k prezenčnímu studiu knihovnu JTP. Knihovna obsahuje pět tisíc slovníků a translatologických publikací v nepřeberné škále jazykových kombinací.
  • Studenti mohou také využít mimořádné členství v JTP, kdy za 25 % z řádného členského příspěvku mohou používat většinu členských výhod, jako jsou akce zdarma, slevy pro členy, časopis ToP, Zpravodaj_JTP, členské diskusní skupiny, mentoring a networking.
  • Studenti, kteří směřují k absolutoriu svého vysokoškolského studia a zpracovávají bakalářskou či diplomovou práci týkající se tématu, jež je blízké hodnotám a cílům JTP, se mohou s obhájenou prací zúčastnit Soutěže JTP o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie (SOUND).