| |

VÝSLEDKY SOUTĚŽE SLOVNÍK ROKU 2020–2021

Do 28. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 58 titulů (63 svazků). Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků, zasedala 21. 1. 2021. Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2020–2021 získal:  Kol. autorov: SLOVNÍK SÚČASNÉHO…

(1) ELEKTRONICKÝ METEOROLOGICKÝ SLOVNÍK

Česká meteorologická společnost. Elektronický meteorologický slovník výkladový a terminologický je výsledkem mnohaleté práce terminologické skupiny České meteorologické společnosti (ČMeS). Navazuje na knižní vydání Meteorologického slovníku výkladového a terminologického vydaného v r. 1993. V souvislosti s rozmachem meteorologie v 90. letech byla práce na terminologii obnovena. Současná podoba…

(2) Eva Mrhačová: ZÁPADOSLOVANSKÉ PAREMIOLOGICKÉ DĚDICTVÍ

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2010. 277 s. První díl kvatrologie. Srovnávací paremiologie západoslovanských jazyků nemá dosud v české lingvistice tradici. Slovník přísloví českých a jejich obsahových ekvivalentů slovenských, polských, kašubských, dolnolužických a hornolužických je první publikací v dané oblasti. Obsahuje 753 přísloví a pořekadel. Je…

(3) Eva Mrhačová: ZÁPADOSLOVANSKÁ RČENÍ

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2016. 470 s. Druhý díl kvatrologie. Slovník obsahuje 2220 českých rčení, která mají ustálený významový ekvivalent i v dalších západoslovanských jazycích – slovenštině, polštině, kašubštině a horní a dolní lužičtině. Jak pracovat se slovníkem uvádí podrobná předmluva, v závěru publikace je…

(4) Eva Mrhačová: VÝCHODOSLOVANSKÁ PŘÍSLOVÍ A POŘEKADLA V POHLEDU OD ČEŠTINY

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2017. 165 s. Třetí díl kvatrologie. Soubor obsahuje 752 přísloví a pořekadel. Přísloví a pořekadla spadají do frazeologie v širším smyslu slova. Jako plody lidové slovesnosti představují zobecnělou životní zkušenost, lidovou moudrost našich předků. Pokud jde o lexikální zásobu přísloví…

(5) Eva Mrhačová: VÝCHODOSLOVANSKÁ RČENÍ V POHLEDU OD ČEŠTINY

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2019. 440 s. Čtvrtý, závěrečný díl kvatrologie. Slovník obsahuje 2201 rčení ve čtyřech jazycích – češtině, ruštině, ukrajinštině a běloruštině. Rčení, jeden ze tří základních frazeologických jednotek (přirovnání, rčení, parémie), má metaforický charakter a má v sobě podobenství, pro…

(6) Kol. autorů: Výkladový terminologický slovník poštových služieb, poštových technológií a poštovej prevádzky — 2021 (anglicko-francúzsko-slovenský)

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Národný sekretariát ETSI, Inštitút elektronických komunikácií a Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica 2019. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vypsalo soutěž na systematické zkoumání a obohacování slovenské odborné terminologie z oblasti poštovních služeb v souladu so zákonem NR SR č. 270/1995…

(7) Kol. autorů: Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií — 2021 (anglicko-slovenský a slovensko-anglický)

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Národný sekretariát ETSI, Inštitút elektronických komunikácií a Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica 2019. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vypsalo soutěž na systematické zkoumání a obohacování slovenské odborné terminologie z oblasti elektronických komunikací v souladu so zákonem NR SR č. 270/1995…

(8) Vladimír Segeš, Tomáš Klubert, Matej Medvecký: ENCYKLOPÉDIA VOJEN.

OD NEJSTARŠICH ČIAS PO SÚČASNOSŤ. Ikar a.s., Bratislava 2020. 352 s. Kniha představuje výběr válečných konfliktů, popisující a objasňující vojensko-politické pozadí a důsledky válek v globálním měřítku, a to od dob starého Egypta po současnost, s důrazem na slovenské národní dějiny. Autoři knihy nabízejí čtenáři přehled…

(9) Kateřina Kubínová, Klára Benešovská (eds.): IMAGO, IMAGINES.

Academia, Praha 2020. 1. vyd. 1428 s. Dvoudílná publikace. Autoři zvolili jako východisko koncepce nové syntetické publikace věnované středověkému umění v českých zemích latinské slovo imago (označující nejen dvourozměrný obraz, kresbu apod., ale i výtvory trojrozměrné a případně i díla architektonická). Na rozdíl od dnešního…