(8) Vladimír Segeš, Tomáš Klubert, Matej Medvecký: ENCYKLOPÉDIA VOJEN.

OD NEJSTARŠICH ČIAS PO SÚČASNOSŤ. Ikar a.s., Bratislava 2020. 352 s. Kniha představuje výběr válečných konfliktů, popisující a objasňující vojensko-politické pozadí a důsledky válek v globálním měřítku, a to od dob starého Egypta po současnost, s důrazem na slovenské národní dějiny. Autoři knihy nabízejí čtenáři přehled o více než 200 válkách a téměř 70 bitvách od nejranějších dob až po současnost. Lepší pochopení událostí zvyšuje nejen počet ilustrací, ale také mapy a schematické náčrtky bojových situací. Práce tří vzdělaných a zkušených autorů je výsledkem jejich mnohaletého studia dějin válečných konfliktů. Jejich práce kvalitativně výrazně převyšuje obvyklou knižní produkci v této oblasti a nepochybně zaujme nejen zvláštní skupinu milovníků vojenské historie, ale i zájemce o historii obecně. Atraktivita práce je zvýšena zvažováním výběru obrovského počtu válečných konfliktů, z nichž mnohé, a to nejen na regionální úrovni, se konaly právě na slovenském území. ISBN 978–80-551‑5611‑8. Kč 1048,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *