(30) Antonín Kučera: WÖRTERBUCH DER EXAKTEN NATURWISSENSCHAFTEN UND TECHNIK

Antonín Kučera: WÖRTERBUCH DER EXAKTEN NATURWISSENSCHAFTEN UND TECHNIK DEUTSCH-ENGLISCH / ENGLISCH-DEUTSCH Ausgabe 2021 (SLOVNÍK EXAKTNÍCH PŘÍRODNÍCH VĚD A TECHNIKY NĚMECKO-ANGLICKÝ / ANGLICKO-NĚMECKÝ. Vydání 2021).
Oscar Brandstetter Verlag, Wiesbaden 2021.  Rozsáhlý elektronický slovník obsahující více než 562.000 hesel, 415.000 vysvětlujících poznámek (definicí, pokynů k použití, příkladů) a 8.980.000 překladů ze všech oblastí přírodních věd a techniky. Hesla a překlady jsou excerpovány z nejmodernější literatury, vysvětlení jsou stručná a srozumitelná, termíny jsou přiřazeny ke 103 oborům. Terminologie respektuje britské, americké a německé normy. Pro vydání 2021 autor znovu prošel velkou část slovního fondu předchozího vydání, dále sjednotil terminologickou strukturu (synonyma, antonyma, hyponyma, hyperonyma, odkazy), výrazně zvýšil počet definic a dalších informací, které jsou srozumitelné i pro neodborníky v dané oblasti a rozšířil slovní zásobu na základě studia nejnovější odborné literatury, časopisů a odborných článků v denním tisku o přibližně 6 000 hesel ve srovnání s vydáním 2020.
https://download.acolada.de/UnilexPro64/Kucera-NT-Deutsch-Englisch-0821-x64.exe 

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *