(6) Kol. autorů: Výkladový terminologický slovník poštových služieb, poštových technológií a poštovej prevádzky — 2021 (anglicko-francúzsko-slovenský)

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Národný sekretariát ETSI, Inštitút elektronických komunikácií a Výskumný ústav spojov, n. o., Banská Bystrica 2019. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vypsalo soutěž na systematické zkoumání a obohacování slovenské odborné terminologie z oblasti poštovních služeb v souladu so zákonem NR SR č. 270/1995 Z. z. o státním jazyku SR s cílem přispět k šíření vědecko-technických informací a rozvoje informační společnosti. Výzkumný ústav spojů v rámci řešení projektu zaměřeného na zavádění, rozšiřování a zkvalitňování slovenské odborné terminologie v oblasti poštovních služeb, poštovních technologií a poštovního provozu a na základě průběžné selekce nových termínů včetně jejich definic, zejména v dokumentech mezinárodních normalizačních organizací (CEN, UPU) a v právních dokumentech EU navrhl anglicko-francouzsko-slovenský výkladový terminologický slovník poštovních služeb, poštovních technologií a poštovního provozu. Terminologická komise VÚS doplnila a rozšířila rezortní terminologickou příručku o hesla, která měli možnost připomínkovat účastníci Terminologického fóra 2020. K dispozici na adrese: http://62.197.242.171/iecd/new/posta.asp a zároveň přístupný z hlavní nabídky na stránkách MDV SR (záložka Ministerstvo/Poštové služby) nebo z hlavní nabídky na stránkách Výzkumného ústavu spojov, n. o. ISBN 978–80–89906–08–6.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *