(24) OD ELIŠKY K ALENCE. Čtyři české překlady Alenky v říši divů Lewise Carrolla.

Books & Pipes, Brno 2020. 1. Vyd. 172 s. Uspořádal a poznámkami opatřil Jiří Rambousek. Ojedinělá paralelní edice původní Carollovy Alenky v říši divů (Alice in Wonderland) a čtyř tradičních českých překladů (Váňa, Houdek, Císař, Skoumalovi). Komparaci originálu s českými překlady doprovází zasvěcený podrobný komentář k vybraným místům v textu, a to jak samotného originálu (významy, dobové a kulturní souvislosti), tak jednotlivých překladů (interpretační tendence, nepřesnosti a jejich zdroj, závažnější chyby v některých edicích). Před čtenáři se tak otevírá bohatý svět slov a jejich významů, překladatelských možností a jejich odlišností, různé kvality a také rozličného chápání originálního textu. Možnost být tak nablízku jednotlivým verzím a jejich srovnání a komentování ocení nejen studenti anglistiky či překladatelé, ale i zvídaví čtenáři toužící lépe porozumět dílu samotnému. Knihu uspořádal a poznámkami opatřil Mgr. Ing. Jiří Rambousek, Ph.D., jenž působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. ISBN 978–80-7485–226‑8.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *