(25) H. Neumannová, I. Vlčková: MALÝ ČESKO-NĚMECKÝ A NĚMECKO-ČESKÝ GLOSÁŘ

Helena Neumannová, Irena Vlčková: MALÝ ČESKO-NĚMECKÝ A NĚMECKO-ČESKÝ GLOSÁŘ K VYBRANÝM EKONOMICKÝM TÉMATŮM ČESKO-SASKÉ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE (KLEINES TSCHECHISCH ‑DEUTSCHES UND DEUTSCH-TSCHECHISCHES GLOSSAR ZU AUSGEWÄHLTEN WIRTSCHAFTLICHEN THEMEN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN GRENZÜBERSCHREITENDEN ZUSAMMENARBEIT. Technická univerzita v Liberci, Liberec 2020. 1. vyd. Specifičnost glosáře spočívá v tom, že odborná terminologie je zaměřena na regionální problematiku, reflektuje vybraná ekonomická témata česko-saské přeshraniční spolupráce a potřeby regionálního pracovního trhu v česko-saském příhraničí. Odborná terminologie je zpracována pro deset tematických oblastí – Import/export, Regionální ekonomické a kooperační vztahy, Tradiční průmyslová odvětví, Hospodářský potenciál příhraničního regionu ve vztahu k regionálním produktům a jejich marketing, Přeshraniční projektový management, Infrastruktura, Udržitelnost, Moderní technologie, Cestovní ruch, Veletrhy a výstavy. Tento dvojjazyčný glosář byl vytvořen jako pomůcka pro usnadnění práce s interaktivními cvičeními umístěnými na vzdělávací platformě Moodle. Cílem interaktivních cvičení i glosáře je přispět k zefektivnění vzdělávacího procesu studentů ekonomických oborů na TU v Liberci. Glosář byl zpracován v rámci projektu ProFit v profesi. ISBN 978–80-7494–542‑7.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *