(34) Bohumil Samek, Kateřina Dolejší (eds.): UMĚLECKÉ PAMÁTKY MORAVY A SLEZSKA, 3. DÍL, O/P. 2 svazky

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 1252 s. Třetí svazek Uměleckých památek Moravy a Slezska organicky navazuje na předchozí díly (A–I, 1994; J–N, 1999) – formálně, metodikou výzkumu i zpracováním; k tomu bylo vše vyloženo v Úvodu 1. svazku UPMS. Na vymezeném území (viz mapu na proponovaném přídeští) se zabývá 270 sídelními celky, městy, městečky, vesnicemi a jejich částmi v abecedním uspořádání sub č. 655–802, obsahujícími díla umělecké povahy v rozsahu od slovanské kultury po současnost. Zabývá se hist. urbanismem, výtvory z oblastí architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla – pokud se nacházejí in situ. Zmiňuje i depozitní instituce, archivy a muzea, a souborně charakterizuje jejich umělecké sbírky. Významnou součástí tohoto svazku je rejstřík umělců se základními biografickými údaji, zahrnující na 3000 jmen obsažených v dosud vydaných dílech, a také obrazová složka reprezentující 2010 fotografií a 356 výkresů. ISBN 978–80-200‑3122‑8. Kč 1450,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *