2019

(48) Slovanský ústav Akademie věd ČR: RUSKO-ČESKÁ ELEKTRONICKÁ SLOVNÍKOVÁ DATABÁZE

Zpracovávání databáze bylo započato v rámci grantu GA AV ČR „Komplexní konfrontační popis slovní zásoby ruštiny a češtiny“ (2007–2011) na půdě Slovanského ústavu AV ČR. Databáze tak navazuje na řadu slovníků vytvořených v 2. pol. 20. stol. v akademických institucích, jejichž nástupcem se v roce…

2019

(47) Martin Kavka, Michal Škrabal: HACKNUTÁ ČEŠTINA. NEORTODOXNÍ SLOVNÍK DNEŠNÍ MATEŘŠTINY

Jan Melvil Publishing, Brno 2018. 272 s. Publikace přináší výběr toho nejlepšího, co Martin Kavka za deset let sesbíral ve svém internetovém slovníku Čeština 2.0, do něhož přispěly stovky jeho uživatelů. Společně s lexikografem Michalem Škrabalem vybral více než 3 000 nových, nestandardních…

2019

(46) Katarína Gajdošová, Mária Šimková: FREKVENČNÝ SLOVNÍK HOVORENEJ SLOVENČINY na báze Slovenského hovorového korpusu

Veda, Bratislava 2018. 414 s. Slovník predstavuje prvé samostatné spracovanie výskytov slov a spojení v ústnej podobe štandardnej slovenčiny. Kolektív autorov z JÚĽŠ SAV v ňom nadväzuje na Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu (Bratislava, 2017). Obidva slovníky tak poskytujú celistvý obraz o najpoužívanejšej…

2019

(45) R. Garabík, B. Kmeťová, M. Šimková, M. Zumrík: Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu

Veda, Bratislava 2017. 562 s. Prvý frekvenčný slovník slovenčiny bol vydaný pred takmer 50 rokmi a bol založený na 1 milióne slov z vtedajších textov. Nový frekvenčný slovník zachytáva slovnú zásobu súčasnej slovenčiny, ako sa používala v rozpätí 25 rokov z prelomu 20. a 21. storočia, a je…

2019

(44) Daniela Majchráková, Katarína Chlpíková, Kristína Bobeková: SLOVNÍK KOLOKÁCIÍ PRÍDAVNÝCH MIEN

Veda, Bratislava 2017. 344 s. V slovníku sa zachytáva spájateľnosť slov z ďalšieho slovného druhu. V novom slovníku sú spracované kolokačné profily 500 najfrekventovanejších prídavných mien vybraných zo Slovenského národného korpusu. Jednotlivé kolokačné profily predstavujú vzorku rôznych typov slovných spojení s prídavným menom, ktoré reálne…

2019

(43) Jiří Černý a kol.: ŠPANĚLSKO-ČESKÝ SLOVNÍK AMERIKANISMŮ A‑D, E‑O, P‑Z

Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2018. 1. vyd. 3496 s. Komplet 3 knih. První dvojjazyčný slovník amerikanismů vznikal téměř dvacet let. Vedle hlavního autora se na jeho zpracování podílelo více než sto studentů olomoucké hispanistiky formou seminárních, bakalářských a magisterských diplomových prací. Vznikl excerpcí…

2019

(42) Ludmila Stěpanova, Maria Dobrova: SLOVNÍK RUSKÝCH NEOLOGISMŮ

Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2018. 1. vyd. 472 s. Slovník ruských neologismů shromažďuje přes 2 000 nových slov nebo slovních spojení a frazeologismů ještě nezachycených ve výkladových slovnících. Materiál byl čerpán z ruského internetu a byl ověřován v ruském národním korpusu. Každé heslo obsahuje neologismus, význam…

2019

(41) Michal Mikšík: HOUBY – PŘÍRUČNÍ ATLAS

Universum, Praha 2018. 1. vyd.  248 s. Přehledný a praktický atlas, upravený v menším „cestovním“ formátu, obsahuje přes sto padesát druhů hub, jejich systémové rozčlenění a určování, upozorňuje na houby chráněné podle Červeného seznamu ČR a všímá si i bohaté tradice českého houbaření. Nechybí ani základní…

2019

(40) Zdeněk Gorgoň: KOČKY – PŘÍRUČNÍ ATLAS

Universum, Praha 2018. 1. vyd.  128 s. Přehledný a praktický atlas koček, upravený v menším „cestovním“ formátu, klade důraz na české prostředí. Autor je odborník na danou problematiku, je to dlouholetý chovatel koček, vystavovatel a poradce chovu, je také fotograf a autor odborných článků o kočkách….

2019

(39) Lea Smrčková, Martin Smrček: PSI – PŘÍRUČNÍ ATLAS

Universum, Praha 2018. 1. vyd.  248 s. Přehledný a praktický atlas psů, upravený v menším „cestovním“ formátu, klade důraz na české prostředí a zahrnuje tradiční osvědčená plemena, popisuje podrobně vlastnosti psů a uvádí tipy na výcvik i zkušenosti českých chovatelů. ISBN 987–80-242‑6285‑7. Kč 299,00.

2019

(38) Jiří Olšovský: SLOVNÍK FILOZOFICKÝCH POJMŮ

Vyšehrad, Praha 2018. 4. rozšířené a přepracované vydání. 552 s. Slovník filosofických pojmů přístupnou formou přibližuje tu oblast vědění, která je dnes nejdůležitější – sahá k pramenům lidského života a veškeré existence. Může dobře posloužit studentům filosofie, učitelům, novinářům, sociologům, politologům, ekonomům, právníkům, politikům…

2019

(37) Jana Stejskalová, Ivana Síbrtová, Martin Vlasák: PRAŽSKÉ HISTORICKÉ ZAHRADY A PARKY

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 456 s. Další svazek edice PRŮVODCE umožní nahlédnout do nejznámějších pražských zahrad a parků, ale kromě turisticky atraktivních lokalit upozorní i na méně známá zahradní díla, která jsou pro historii zahradní tvorby typická. Zahrady a parky jsou sestaveny podle vývoje…

2019

(36) Jiří Padevět: PRŮVODCE STALINISTICKOU PRAHOU 1948–1956

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 968 s. Kniha koncipovaná jako historický průvodce zavede čtenáře na místa spojená s komunistickou represí proti občanům Československa, na místa, kde byli vězněni a mučeni lidé, kteří nesouhlasili s komunistickým režimem, do bytů, kde se scházeli protikomunističtí odbojáři s kurýry…

2019

(35) Jiří Padevět: ZA DRÁTY

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 472 s. Autor postupuje svojí tradiční metodou místopisného průvodce a přibližuje čtenáři místa v dnešní České republice, na kterých zřídila nacistická okupační moc nebo protektorátní úřady tábory za účelem koncentrace a izolace politických odpůrců, Židů, Romů či pracovních sil….

2019

(34) Petr Blažek, Radek Schovánek: PRVNÍCH 100 DNŮ CHARTY 77

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 252 s. Průvodce představuje historické události, které bezprostředně vedly ke vzniku Charty 77 a zásadním způsobem ovlivnily její podobu, strukturu signatářů a strategii jejich činnosti. Ustavení Charty 77 vzbudilo mimořádný ohlas a bylo jedním z důvodů masivní propagandistické a represivní kampaně,…

2019

(33) Anna Skoumalová, Lubomír Hrouda: ROSTLINY NAŠÍ PŘÍRODY

Academia, Praha 2018. 1. vyd.  Akvarelový atlas zahrnuje cca 780 dominantních bylin přírody České republiky. Originální obrázky, malované výhradně podle živého materiálu, jsou doprovázeny krátkými texty o ekologii druhu, rozlišovacích znacích, které nejsou patrné z obrázku, popřípadě o příbuzných druzích a jejich určení. Výběr…

2019

(28) Václav Bažant, Luboš Úradníček: KEŘE

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 476 s. Atlas keřů pojednává především o základních domácích (autochtonních) a běžně pěstovaných cizokrajných (introdukovaných) taxonech, zahrnuty jsou však i méně časté, a proto v literatuře zřídka publikované taxony. Publikace v hlavní části obsahuje cca 250 druhů keřovitě rostoucích dřevin, odolných klimatickým…

2019

(27) Miloš Anděra, Jan Sovák: ATLAS FAUNY ČESKÉ REPUBLIKY

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 668 s. V tomto atlasu autoři představují živočichy podle prostředí, ve kterých žijí. Na 263 barevných tabulích je zachyceno téměř 2100 druhů, rozdělených do kapitol o lesích, horách, stepích, otevřené kulturní krajině, mokřadech, stojatých i tekoucích vodách, skalách a sutích,…

2019

(26) TECHNIKY KRESBY

Universum, Praha 2018. 1. vyd. 304 s. Tato kniha umožní čtenáři objevit svého vnitřního umělce a jedinečný styl, a začít tvořit vlastní umělecká díla. Praktický průvodce ho naučí, jak kreslit tužkou, uhlem, perem a tuší, pastelkami i pastelem, a jak dále rozvíjet dovednosti s každým nástrojem. Nejprve…

2019

(24) David Willey: TANKY

Universum, Praha 2018. 1. vyd. 256 s. Komplexní encyklopedická kniha o tancích zachycuje celou historii těchto obrněných vozidel a v závěru nabízí i výhled do budoucna. Více než 400 typů tanků, včetně bezpilotních. Dozvíte se o amerických, britských, ruských či francouzských strojích, o slavných konstruktérech, jakými…

2019

(23) Rosemary Alexandrová, Rachel Myersová: ZAHRADNÍ DESIGN

Universum, Praha 2018. 1. vyd. 392 s. Odborně fundovaná publikace se zaměřuje na tvorbu zahradního designu. Seznamuje se všemi aspekty navrhování zahrad od volby nejvhodnějšího místa, rozložení jednotlivých prvků přes napojení prostoru na stávající stavby, otázku světových stran až po využití…

2019

(22) Monique Simmondsová, Melanie Jayne Howesová, Jason Irwing: LÉČIVÉ ROSTLINY NA ZAHRADU

Esence, Praha 2018. 1. vyd. 224 s. Kniha přináší široký přehled rostlin používaných v tradičním léčitelství a zahrnuje bohatou škálu růstových forem, od trav přes kvetoucí rostliny po keře a stromy. Uvedené druhy pocházejí ze širokého spektra stanovišť, od sluncem vyprahlých kamenitých svahů po…

2019

(21) Petr David st., Petr David ml., Vladimír Soukup, Petr Ludvík: ČESKO

Universum, Praha 2018. 1. vyd. 552 s. Výpravný lexikon českého světa. Moderní všeobecná encyklopedie obsahuje přibližně 6 000 hesel se širokým záběrem, zahrnujících nejdůležitější informace, které se týkají českých zemí.Abecedně řazená hesla pokrývají významné události od dob prvního osídlení, důležité organizace a spolky…

2019

(19) Zdeněk Thoma, Soňa Thomová: ENCYKLOPEDIE MAGICKÝCH MÍST

Universum, Praha 2018. 1. vyd. 192 s.. Kniha zve na toulky po místech zdánlivě známých a všedních, avšak skrývajících záhady a neobyčejné události. Čtenáři navštíví romantické hrady a zámky či vznosné chrámy, kláštery a kostely i bezedná jezera, hluboké lesy, podivuhodné jeskyně, oblá návrší, rozeklané hory…

2019

(18) Chadwick Fergus a kol.: VELKÁ KNIHA VČELAŘENÍ

Universum, Praha 2018. 1. vyd. 224 s. Populárně naučná publikace o včelaření názorně přibližuje činnost, která patří k nejstarším oborům lidské činnosti. Přehlednou a srozumitelnou formou popisuje všechno podstatné, co je třeba při včelaření znát, jako jsou typy a umístění úlů, složení včelstva, péče, nejvhodnější…

2019

(17) Valérie Dvořáková, Ján Gajdušek, Štěpánka Veselská: KURÁTOR: PRŮVODCE UMĚNÍM V PRAZE.

Universum, Praha 2018. 1. vyd. 320 s. Tradiční galerie, současný prostor, obraz a socha, artová kavárna, umění v ulicích a lidé, kteří o tom mají co říct. Kurátor vybírá to nejlepší, co umění dalo Praze. Zůstává co nejobjektivnější ve své subjektivitě a co nejpřehlednější ve své rozmanitosti….

2019

(16) Jiří Fidler: OKUPACE 1968

Universum, Praha 2018. 1. vyd. 224 s. Kniha je věnována jedné z klíčových událostí našich národních dějin, okupaci země vojenskými jednotkami pěti států Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Jedná se o první ucelenou práci, která v úplnosti zachycuje vojenský aspekt akce, okupaci významných správních středisek…

2019

(15) Alois Jirásek: STARÉ POVĚSTI ČESKÉ – KOMENTOVANÉ VYDÁNÍ.

Universum, Praha 2018. 1. vyd. 304 s. Toto anotované vydání obsahuje úplný text Starých pověstí českých doplněný fundovanými komentáři. Ty upozorňují na zdroje, z nichž autor vycházel, podávají podrobnější informace o místech, osobách a událostech v pověstech zmiňovaných, a odkazují na další díla, literární, výtvarná, hudební…

2019

(14) Ivan Truchlík: KURIOZITY A REKORDY MS VE FOTBALE

Universum, Praha 2018. 1. vyd. 208 s. Kniha se věnuje nejzajímavějším tématům celé takřka devadesátileté historie mistrovství světa ve fotbale. Fanoušci si tak mohou před světovým šampionátem v Rusku připomenout i předchozích dvacet turnajů. Kdo se nesmazatelně zapsal do fotbalové historie? Jaká největší…

2019

(13) JAK FUNGUJE JÍDLO: CO JÍME, KDYŽ JÍME.

Esence, Praha 2018. 1. vyd. 256 s. Srozumitelný, přehledný průvodce fakty o potravinách a výživě. Přibližuje klíčové koncepce o jídle a zabývá se různými teoriemi, které potraviny nám prospívají a které ne. Graficky poutavě upravená publikace zkoumá to dobré, to špatné i to matoucí o potravinách, probírá i trendy ve…

2019

(12) Carlos Ferrer Peňaranda, Santiago Fariňa, Klára Sýkorová: !HABLA Y OPINA! Intenzivní kurz španělštiny

Edika, Brno 2014. 1. vyd. 215 s. První španělská učebnice v ČR, která je věnována výhradně výuce konverzace. Snahou autorů je předložit studentům zajímavá témata a dlouhou řadu modifikovaných aktivit, díky kterým mohou vyučující přizpůsobit výuku tak, aby vyhovovala jednotlivým skupinám, jejím potřebám,…

2019

(11) Petra Stejskalová: SLOVENSKO-ČESKÝ A ČESKO-SLOVENSKÝ PRAKTICKÝ SLOVNÍK

LEDA, 2018.  1. vydání. Praktický slovensko-český a česko-slovenský slovník náleží k řadě malých praktických slovníků nakladatelství LEDA a zároveň z této řady určitým způsobem vybočuje. Je to dáno specifickým vztahem slovenštiny a češtiny, jazyků vzájemně si blízkých, se společnou kulturní tradicí a s více než sedmdesátiletou…

2019

(10) Hans H. Ǿrberg, Jiří A. Čepelák: LATINSKO ČESKÝ KAPESNÍ SLOVNÍK

Nakladatelství KAVA-PECH, Dobřichovice 2018. 2., rozšířené vydání. 72 s. Slovník obsahuje kompletní slovní zásobu učebnice Familia Romana dánského autora Hanse H. Ǿrberga, která se používá i v České republice, to je více než 1800 nejfrekventovanějších latinských slov a slovních spojení. Ve svém 2….

2019

(09) Jiří Trávníček: ČESKÁ ČTENÁŘSKÁ REPUBLIKA. GENERACE FENOMÉNY ŽIVOTOPISY.

Host, Brno-Praha 2017. 446 s. Kniha o současné české čtenářské kultuře vychází z anonymních čtenářských životopisů, které se nahrávaly v letech 2009—2015. Tyto výpovědi (celkem jich je 138) slouží jako základ pro trojí pohled na naše čtenářství. Úhel generační portrétuje čtyři generace (rozhlasovou, televizní,…

2019

(07) Jan Halada, Barbora Osvaldová (eds.): SLOVNÍK ŽURNALISTIKY. VÝKLAD POJMŮ A TEORIE OBORU.

Karolinum, Praha 2018. 302 s. Slovník je výsledkem práce sedmnácti autorů, kteří působí na katedrách Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Čtenář v něm najde pojmy z oblasti tisku, rozhlasu a televize, obohacené o zajímavé příklady z praxe, citáty, ale také obrazový doprovod,…

2019

(06) Beran-Dohnalová-Neureutterová: TEMATICKÝ ČESKO-ANGLICKÝ A ANGLICKO-ČESKÝ SOUDNĚLÉKAŘSKÝ SLOVNÍK

THEMATIC CZECH-ENGLISH AND ENGLISH-CZECH DICTIONARY OF FORENSIC MEDICINE. Karolinum, Praha 2018. 1. vyd. 124 s. Jedinečná odborná publikace na poli soudního lékařství. Jejím účelem je sloužit jako pomůcka při studiu, překladu odborných textů či přípravě přednášek a podobně. Slovník je rozdělen do…

2019

(05) Zdeněk R. Nešpor: SLOVNÍK INSTITUCIONÁLNÍHO ZÁZEMÍ ČESKÉ SOCIOLOGIE

Sociologický ústav AVČR, Praha 2017. 171 s. Slovník podává základní informace o korporativních, institucionálních a organizačních složkách české sociologie. Tím se rozumí sociologie praktikovaná na území dnešní ČR nezávisle na jazyce či národnosti svých tvůrců, a v omezenější míře rovněž zahraniční institucionální zázemí poskytované…

2019

(04) Nguyễn Quyết Tiến: VELKÝ UČEBNÍ ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK / Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt. 5. d

Nguyen Le Hoang — Osvěta, Praha 2017. 1. vyd. 742 s. Spoluautor prvních čtyř dílů slovníku Ivo Vasiljev se bohužel nedočkal dokončení celého projektu, v roce 2016 zemřel. Jeho kolega Nguyễn Quyết Tiến v započatém díle pokračuje a připravuje k vydání i závěrečný, 6. díl. ISBN…

2019

(03) Ivo Vasiljev — Nguyễn Quyết Tiến: VELKÝ UČEBNÍ ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK / Đại từ điển giáo khoa

Nguyen Le Hoang — Osvěta, Praha 2016. 1. vyd. 797 s. 1.–3.díl slovníku obdržel v roce 2016 Čestné uznání poroty v soutěži Slovník roku. Celý komplet je plánován na 6 dílů a 80 000 hesel. Vypracování hesláře i hesel byla věnována největší péče podle vědecky podložených…

2019

(02) Irina Dulebová, Nina Cingerová, Katarina Hrčková: GLOSÁR RUSKÝCH LINGVOREÁLIÍ

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta.Stimul, Bratislava 2016. Na DVD a na http://stella.uniba.sk/texty/IDNCKH_glosar.pdfČo má spoločné rozliaty olej s nezvratnosťou osudu, prečo je dôležitý názor Márie Alexejevny a odkiaľ sa vzali Ivanovia, ktorí zabudli na svoj pôvod? Odpoveď na tieto otázky poskytuje slovenskému čitateľovi Glosár ruských lingvoreálií predstavujúci…

2019

(01) Oľga Kovačičová, Mária Kusá: SLOVNÍK SLOVENSKÝCH PREKLADATEĽOV UMELECKEJ LITERATÚRY 20. storoči

VEDA, Bratislava 2017. 1. vyd. 512 s. Slovník navazuje na první část A‑K z r. 2015. Přináší prostřednictvím téměř 400 překladatelů a jejich bibliografií souhrnný obraz podstatné části knižní produkce děl světové literatury, která byla přeložena a vydána na Slovensku ve 20. st. Poskytuje…