(03) Ivo Vasiljev — Nguyễn Quyết Tiến: VELKÝ UČEBNÍ ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK / Đại từ điển giáo khoa

Nguyen Le Hoang — Osvěta, Praha 2016. 1. vyd. 797 s. 1.–3.díl slovníku obdržel v roce 2016 Čestné uznání poroty v soutěži Slovník roku. Celý komplet je plánován na 6 dílů a 80 000 hesel. Vypracování hesláře i hesel byla věnována největší péče podle vědecky podložených zásad, aby slovník mohl sloužit všem kategoriím uživatelů od začátečníků až po uživatele, kteří se češtině nebo vietnamštině věnují dlouhá léta. Heslář pokrývá bohatou slovní zásobu z celé řady oborů vč. nejaktuálnějších výrazů, ověřených v existujících textech. Význam heslových slov je pokud možno zřetelně objasněn s pomocí řady ilustrativních příkladů v různých kontextech a s příslušnými gramatickými údaji tvaroslovnými i větotvornými. Slovník je pojatý jako studijní, takže může sloužit též jako učebnice českého jazyka pro pokročilé, která seznamuje s nejdůležitější částí každého jazyka: se slovní zásobou. Slovník je nejen překladový (kde ke slovu českému je přiřazeno odpovídající slovo vietnamské), ale i výkladový, tj. u mnoha termínů je také jejich definice ve vietnamštině. Publikace také uživatele seznamuje s důležitými informacemi o české kultuře – může posloužit i jako zdroj zábavy a poučení, neboť obsahuje četné informace historické, zeměpisné, přírodopisné, technické, lékařské a další užitečné zajímavosti. ISBN 987–80-906217–1‑8.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *