1. Zviditelňujeme tlumočnickou a překladatelskou profesi

Proč? Práce tlumočníků a překladatelů je dosud přehlížena, považována občas za něco nadbytečného, přestože dorozumění mezi jednotlivci a skupinami nejen pomáhá, ale většinou i umožňuje.

Jak? Informujeme na všech platformách o naší profesi, účastníme se akcí pro odbornou i širokou veřejnost, publikujeme doporučení pro uživatele.

2. Propojujeme jednotlivé generace tlumočníků a překladatelů

Proč? Věříme, že si jednotlivé generace mají co předávat, čím si pomáhat. Snažíme se bránit vzniku generačních příkopů.

Jak? Pořádáme odborné a společenské akce zaměřené na vzájemné setkávání a prolínání generací.

3. Poskytujeme informace o aktuálním dění v oboru

Proč? Jsme přesvědčeni o tom, že aktuální informovanost profesi napomáhá. JTP se snaží přístup k informacím svým členům usnadnit.

Jak? Vydáváme časopis ToP (tlumočení – překlad) a členský Zpravodaj, ve kterých informujeme o dění jak v České republice, tak v zahraničí prostřednictvím kontaktů, které JTP má a pěstuje. Zveme odborníky z ČR i zahraničí k přednáškám a seminářům.

4. Podporujeme začínající tlumočníky a překladatele a zvyšujeme znalosti a dovednosti stávajících tlumočníků a překladatelů

Proč? Podporou růstu naší odborné kvality zlepšujeme celkovou kvalitu oboru.

Jak? Pořádáme vzdělávací akce speciálně pro začínající, ale i pro „pokročilé“ tlumočníky a překladatele. Spolupracujeme s translatologickými institucemi – studenty, pedagogy, vědci. Vyvinuli jsme systém mentorů. Pořádáme odborné akce pro širokou odbornou veřejnost.

5. Posilujeme pozici tlumočníků a překladatelů na trhu a přispíváme ke kultivaci daného prostředí

Proč? Tlumočníci a překladatelé potřebují být a zůstat v kontaktu s aktuálním vývojem v oboru.

Jak? Motivujeme profesionály našeho oboru k účasti na místních i mezinárodních konferencích (poskytujeme cestovní stipendium), pořádáme soutěže, které kvalitu naší práce podporují.

6. Poskytujeme poradenství členům v případě sporů se zadavateli a zaměstnavateli

Proč? Tlumočník nebo překladatel často tahá za kratší konec provazu a potřebuje podpořit.

Jak? Snažíme se zprostředkovat smírné řešení mezi oběma stranami, případně i právní pomoc. 

7. Podporujeme spolupráci mezi profesními organizacemi tlumočníků a překladatelů a propojujeme je

Proč? Naší zásadou je, že spolupráce posiluje a přináší pozitiva na rozdíl od neplodného soupeření.

Jak? Poskytujeme si navzájem informace, slevy pro členy; pořádáme společné akce…

8. Jsme místem setkávání

Proč? Tlumočníci a překladatelé pracují v převážné většině na volné noze, nejsou součástí žádného pracovního kolektivu.

Jak? Pravidelně pořádáme společné akce – večírky, výlety, prohlídky zajímavostí, na nichž se mohou členové setkávat.