Vedení

Orgány JTP volí valná hromada vždy na tři roky.

Výkonný výbor zajišťuje každodenní chod organizace.

Jeho členy zvolenými pro období 2021–2024 jsou:

Amalaine Diabová

předsedkyně a členka rady (statutární zástupkyně)

diabova@jtpunion.org, ama.diab@seznam.cz

Konferenční tlumočnice jazyka českého, francouzského, arabského a anglického.
Zakládající členka JTP, akreditovaná tlumočnice pro Evropské instituce, členka AIIC a ASKOT.
JTP předsedá od roku 2002.

Edita Jiráková

místopředsedkyně a členka rady
(statutární zástupkyně)

jirakova@jtpunion.org

Konferenční, soudní a audiovizuální tlumočnice a překladatelka jazyka českého, anglického, ruského a mongolského. Členka ASKOT a Komory soudních tlumočníků ČR.
Členka Pracovní skupiny pro tlumočnickou a překladatelskou činnost Ministerstva spravedlnosti.

Petr Kautský

tajemník (statutární zástupce a člen rady)

kautsky@jtpunion.org 

Konferenční tlumočník a překladatel jazyka českého a italského. Čestný člen JTP a šéfredaktor časopisu ToP(tlumočení-překlad). Organizuje Jeronýmovy dny. Zastupuje JTP u správy budov na Senovážném náměstí.

Tomáš Svoboda

člen výboru a rady
(spolupráce s VŠ, certifikace kvality)

svoboda@jtpunion.org

Překladatel jazyka českého, německého a anglického a vyučující v oboru translatologie (ÚTRL FF UK). Organizuje Soutěž JTP o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie (SOUND).

Andreas Weber

člen výboru a rady

weber@jtpunion.org

Tlumočník a překladatel jazyka německého a českého.

Alena Šourková

člen výboru a rady

sourkova@jtpunion.org

Tlumočnice a překladatelka jazyka českého, anglického a německého. Tajemnice soutěže Slovník roku. Organizuje vycházky do přírody a za pamětihodnostmi.

Rada JTP je širší orgán vedení, který rozhoduje o zásadních otázkách mezi valnými hromadami.

Kromě výše uvedených členů výkonného výboru jeho členy jsou:

Katarzyna Filgasová – členka rady

filgasova@jtpunion.org

Konferenční a soudní tlumočnice a překladatelka jazyka polského a českého. 

Vladimíra Hudáková – členka rady pro SR

hudakova@jtpunion.org

Soudní tlumočnice a překladatelka jazyka slovenského, francouzského, italského a českého.

Monika Martinková – členka rady pro Moravu a Slezsko

martinkova.m@jtpunion.org

Překladatelka jazyka českého, anglického, německého a polského. Členka JTP od roku 1999, příležitostně pořádá v Ostravě setkání překladatelů, tlumočníků a vysokoškolských pedagogů.

Miroslav Pošta – člen rady pro AVT

mirek@babylonia.cz

Překladatel jazyka anglického a švédského, pedagog a vedoucí pracovní skupiny audiovizuálních překladatelů. Člen JTP od roku 2019.

Gabriela Ganczarczyk – členka rady

ganczarczyk@jtpunion.org, gabinaga@seznam.cz
+420 608 545 375

Překladatelka jazyka polského a českého, lektorka polštiny.

René Durčák – člen rady

durcak@jtpunion.org

Konferenční tlumočník jazyka francouzského a českého.

Revizní komise kontroluje hospodaření organizace.

Jejími členy jsou:

Lenka Martinková

martinkova.l@jtpunion.org

Konferenční a soudní tlumočnice a překladatelka jazyka českého a německého.

Andrej Rády

rady@jtpunion.org

Konferenční a soudní tlumočník a překladatel jazyka slovenského, českého, finského a německého. Čestný člen a zakladatel JTP, jíž předsedal v letech 1990 až 2002.

Barbora Stejskalová

stejskalova@jtpunion.org, barbora_s@seznam.cz

+420 736 420 175

Tlumočnice a překladatelka jazyka českého, norského a anglického. V letech 1999–2013 v diplomatických službách.

Sekretariát

Ing. Olga Pacholíková

+420 224 142 312