Orgány JTP volí valná hromada vždy na tři roky.

Výkonný výbor zajišťuje každodenní chod organizace. Jeho členy zvolenými pro období 2021–2024 jsou:

Amalaine Diabová

předsedkyně a členka rady (statutární zástupkyně)

diabova@jtpunion.orgama.diab@seznam.cz

 • Konferenční tlumočnice jazyka českého, francouzského, arabského a anglického.
 • Zakládající členka JTP, akreditovaná tlumočnice pro Evropské instituce, členka AIIC a ASKOT.
 • JTP předsedá od roku 2002.

Edita Jiráková

místopředsedkyně a členka rady (statutární zástupkyně)

jirakova@jtpunion.org

 • Konferenční, soudní a audiovizuální tlumočnice a překladatelka jazyka českého, anglického, ruského a mongolského.
 • Členka ASKOT a Komory soudních tlumočníků ČR.
 • Členka Pracovní skupiny pro tlumočnickou a překladatelskou činnost Ministerstva spravedlnosti.

Petr Kautský

tajemník (statutární zástupce a člen rady)

kautsky@jtpunion.org

 • Konferenční tlumočník a překladatel jazyka českého a italského.
 • Čestný člen JTP a šéfredaktor časopisu ToP(tlumočení-překlad).
 • Organizuje Jeronýmovy dny.
 • Zastupuje JTP u správy budov na Senovážném náměstí.

Tomáš Svoboda

člen výboru a rady (spolupráce s VŠ, certifikace kvality)

svoboda@jtpunion.org

 • Překladatel jazyka českého, německého a anglického a vyučující v oboru translatologie (ÚTRL FF UK).
 • Organizuje Soutěž JTP o nejlepší diplomovou/bakalářskou práci v oboru translatologie (SOUND).

Andreas Weber

člen výboru a rady

weber@jtpunion.org

 • Tlumočník a překladatel jazyka německého a českého.

Alena Šourková

člen výboru a rady

sourkova@jtpunion.org

 • Tlumočnice a překladatelka jazyka českého, anglického a německého.
 • Tajemnice soutěže Slovník roku.
 • Organizuje vycházky do přírody a za pamětihodnostmi.

Rada JTP je širší orgán vedení, který rozhoduje o zásadních otázkách mezi valnými hromadami.

Kromě výše uvedených členů výkonného výboru jeho členy jsou:

Katarzyna Filgasová – členka rady
filgasova@jtpunion.org
Konferenční a soudní tlumočnice a překladatelka jazyka polského a českého. 

Gabriela Ganczarczyk – členka rady
ganczarczyk@jtpunion.org, gabinaga@seznam.cz
+420 608 545 375
Překladatelka jazyka polského a českého, lektorka polštiny.

Vladimíra Hudáková – členka rady pro SR
hudakova@jtpunion.org
Soudní tlumočnice a překladatelka jazyka slovenského, francouzského, italského a českého.

Miroslav Pošta – člen rady pro AVT
mirek@babylonia.cz
Překladatel jazyka anglického a švédského, pedagog a vedoucí pracovní skupiny audiovizuálních překladatelů. Člen JTP od roku 2019.

Monika Martinková – členka rady pro Moravu a Slezsko
martinkova.m@jtpunion.org
Překladatelka jazyka českého, anglického, německého a polského. Členka JTP od roku 1999, příležitostně pořádá v Ostravě setkání překladatelů, tlumočníků a vysokoškolských pedagogů.

Revizní komise kontroluje hospodaření organizace.

Jejími členy jsou:

Lenka Martinková
martinkova.l@jtpunion.org
Konferenční a soudní tlumočnice a překladatelka jazyka českého a německého.

Andrej Rády
rady@jtpunion.org
Konferenční a soudní tlumočník a překladatel jazyka slovenského, českého, finského a německého. Čestný člen a zakladatel JTP, jíž předsedal v letech 1990 až 2002.

Barbora Stejskalová
stejskalova@jtpunion.org, barbora_s@seznam.cz
+420 736 420 175
Tlumočnice a překladatelka jazyka českého, norského a anglického. V letech 1999–2013 v diplomatických službách.

Sekretariát
Ing. Olga Pacholíková
+420 224 142 312