(06) Beran-Dohnalová-Neureutterová: TEMATICKÝ ČESKO-ANGLICKÝ A ANGLICKO-ČESKÝ SOUDNĚLÉKAŘSKÝ SLOVNÍK

THEMATIC CZECH-ENGLISH AND ENGLISH-CZECH DICTIONARY OF FORENSIC MEDICINE. Karolinum, Praha 2018. 1. vyd. 124 s. Jedinečná odborná publikace na poli soudního lékařství. Jejím účelem je sloužit jako pomůcka při studiu, překladu odborných textů či přípravě přednášek a podobně. Slovník je rozdělen do 2 hlavních částí – česko-anglická a anglicko-česká část, ze kterých každá obsahuje 11 kapitol. Jednotlivé kapitoly pokrývají terminologii 11 základních tematických okruhů soudního lékařství – tautologie, dušení, forenzní traumatologie, dopravní úrazy, porušení zdraví změnou teploty, poranění el. proudem a bleskem, porušení zdraví ionizujícím zářením, porušení zdraví změnou tlaku okolního prostředí, forenzní antropologie, stomatologie, biologie a genetika – forenzní vědy, forenzní toxikologie a základní právní terminologie v soudním lékařství. ISBN 9788024637129. Kč 190,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *