(05) Zdeněk R. Nešpor: SLOVNÍK INSTITUCIONÁLNÍHO ZÁZEMÍ ČESKÉ SOCIOLOGIE

Sociologický ústav AVČR, Praha 2017. 171 s. Slovník podává základní informace o korporativních, institucionálních a organizačních složkách české sociologie. Tím se rozumí sociologie praktikovaná na území dnešní ČR nezávisle na jazyce či národnosti svých tvůrců, a v omezenější míře rovněž zahraniční institucionální zázemí poskytované české sociologii. Slovník přitom pokrývá celé dějiny české sociologie od jejích počátků v posledních dekádách 19. století po současnost. Doplňuje nedávno vydaný personální Slovník českých sociologů (2013). Je založen na systematickém shrnutí, kontrole a revizi dosud známých poznatků, z velké míry doplněných nově provedeným archivním, textovým a orálněhistorickým výzkumem. Celkem slovník obsahuje 119 textových a 58 odkazových hesel, pokrývajících: orgány řízení vědy, státní/veřejné výzkumné instituce, vysoké, případně vyšší školy, vědecké společnosti a spolky, vědecká a odborná periodika a ostatní subjekty se vztahem k sociologii. ISBN 9788088013532. Kč 150,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *