(11) Petra Stejskalová: SLOVENSKO-ČESKÝ A ČESKO-SLOVENSKÝ PRAKTICKÝ SLOVNÍK

LEDA, 2018.  1. vydání. Praktický slovensko-český a česko-slovenský slovník náleží k řadě malých praktických slovníků nakladatelství LEDA a zároveň z této řady určitým způsobem vybočuje. Je to dáno specifickým vztahem slovenštiny a češtiny, jazyků vzájemně si blízkých, se společnou kulturní tradicí a s více než sedmdesátiletou koexistencí v bývalém Československu. Výběr výrazů a koncepce slovníkových hesel vychází právě z této specifické jazykověhistorické situace a odráží současný stav, kdy slovenští a zejména čeští mluvčí narození po vzniku samostatných republik ztrácejí, nebo dokonce již ztratili schopnost pasivní bilingvní percepce. Slovník je určen především pro českého uživatele, proto je slovensko-česká část, obsahující 12.161 slovníkových hesel, rozpracována podrobněji a vedle vlastního překladu jednotlivých výrazů zahrnuje i některé gramatické, stylistické či idiomatické informace. Oddíl česko-slovenský, v rozsahu 12.237 hesel, se soustřeďuje převážně na překlad. Součástí slovníku je i stručný přehled slovenské mluvnice a pravopisu.  ISBN: 978–80-7335–470‑1.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *