(37) Jana Stejskalová, Ivana Síbrtová, Martin Vlasák: PRAŽSKÉ HISTORICKÉ ZAHRADY A PARKY

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 456 s. Další svazek edice PRŮVODCE umožní nahlédnout do nejznámějších pražských zahrad a parků, ale kromě turisticky atraktivních lokalit upozorní i na méně známá zahradní díla, která jsou pro historii zahradní tvorby typická. Zahrady a parky jsou sestaveny podle vývoje zahradních slohů a charakterizovány jak z hlediska kompozice, tak zajímavé vegetace – dobové i dendrologicky atraktivní. Uvedena jsou zásadní data z historie objektu, jména tvůrců i projektanti proběhnuvších rekonstrukcí, nechybí popis výtvarného řešení zahrad včetně drobné zahradní architektury. Zvláštní pozornost je věnována sochařské výzdobě areálů. Vlastním popisům předcházejí vstupní informace např. o návštěvnickém režimu či stupni památkové ochrany objektů, texty doprovázejí četné fotografie kompozic i detailů a schematické plánky. ISBN 978–80-200‑2835‑8. Kč 550,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *