2018

(63) PŘÍRODA DO KAPSY – LÉČIVÉ ROSTLINY

Knižní klub – Universum, Praha 2017. 1. vyd. 192 s. Kniha přináší zajímavosti a podrobné informace ze světa rostlin. Shrnuje výběr bylinek z celé Evropy a obsahuje výstižné vyobrazení více než 180 druhů. Profily jednotlivých rostlin zahrnují výskyt v přirozeném prostředí a rozšíření a výrazné detaily potřebné…

2018

(61) PŘÍRODA DO KAPSY – STROMY

Knižní klub – Universum, Praha 2017. 1. vyd. 192 s. Publikace přináší zajímavosti a podrobné informace o jednotlivých druzích z celé Evropy. Stromy hrají životně důležitou roli v udržení a ochraně našeho prostředí: brání erozi, jsou součástí životního systému, který vrací do přírody vodu a kyslík, a poskytují…

2018

(60) PŘÍRODA DO KAPSY – PTÁCI

Knižní klub – Universum, Praha 2017. 1. vyd. 216 s. Publikace přináší zajímavosti a podrobné informace z rozmanitého světa ptáků a shrnuje výběr druhů z celé Evropy. Obsahuje výstižné vyobrazení více než 150 druhů a profily jednotlivých ptáků zahrnují výrazné detaily potřebné k určení druhy, výskyt v přirozeném…

2018

(59) VELKÉ DĚJINY: OD VELKÉHO TŘESKU PO SOUČASNOST

Knižní klub – Universum, Praha 2017. 1. vyd. 376 s. Kniha vypráví příběh naší planety v nevídaném záběru – v časovém horizontu 13,8 miliardy let od vzniku vesmíru přes vývoj lidstva až po současnost naší civilizace. S pomocí několika vědních oborů včetně astronomie, fyziky,…

2018

(58) MAPY MĚST – HISTORICKÁ VÝPRAVA ZA MAPAMI, PLÁNY A OBRAZY MĚST

Knižní klub – Universum, Praha 2017. 1. vyd. 256 s. Tato knížka vás prostřednictvím více než 70 nádherně ilustrovaných městských plánů a map seznámí s hlavními centry lidské civilizace – od starověké metropole Říma po současný městský kolos, jakým je New York. Vybrané…

2018

(57) JÍZDNÍ KOLA. VELKÝ OBRAZOVÝ PRŮVODCE

Knižní klub – Universum, Praha 2017. 256 s. Výpravná encyklopedie zachycuje slovem i obrazem historii jízdních kol, od prvních kostitřasů po špičková horská a treková kola. Najdete v ní nejslavnější cyklistické závody, značky a vynálezce, kteří pomáhali uvést svět do pohybu a vytvořit globální sportovní, volnočasový…

2018

(56) HVĚZDY: ÚPLNÝ OBRAZOVÝ PRŮVODCE VESMÍREM

Knižní klub – Universum, Praha 2017. 256 s. Kniha je strhujícím průvodcem po nejpůsobivějších a nejzajímavějších místech ve vesmíru od třpytivých hvězdných porodnic po superhmotné černé díry a srážející se galaxie. Nechejte se ohromit nejnovějšími, dechberoucími snímky vesmíru či souhvězdími vyobrazenými na trojrozměrných…

2018

(55) TECHNIKY MALBY

Knižní klub – Universum, Praha 2017. 1. vyd. 304 s. Tato kniha vás provede od základů malby až po práci s vodovými, akrylovými a olejovými barvami. Naučíte se vše, co potřebujete znát o tónech, barvách, texturách a práci se štětci, abyste sebevědomě vytvořili vlastní mistrovské…

2018

(54) Pavel Jiras: BARRANDOV A ZAHRANIČNÍ FILM: 1934 — SOUČASNOST

Knižní klub  — Universum, Praha 2017. 1. vyd. 407 s. Zahraniční filmy točené na Barrandově od jeho počátků, tedy od třicátých let 20. století, po současnost. Obrazová publikace přináší více než 600 unikátních a většinou nikde nepublikovaných fotografií z filmů, momentek z jejich tvorby,…

2018

(53) Marie Hrušková: NEJMOHUTNĚJŠÍ STROMY NAŠÍ ZEMĚ

Knižní klub —  Esence. Praha 2017. 1. vyd. 128 s. Marie Hrušková, spisovatelka a scenáristka, se ve svém celoživotním díle se zaměřuje na tematiku stromů, přispívá do časopisů, vede webovou stránku www.pamatnestromy.cz, spolupracuje s rozhlasem a televizí. V této knize se soustředí na nejmohutnější stromy,…

2018

(52) Zuzana Foffová, Bohumil Vurm: PRAHOU PO STOPÁCH ZEDNÁŘSKÉ SYMBOLIKY

Knižní klub — Universum, Praha 2017. 1. vyd. 240 s. Praha přitahuje miliony návštěvníků, za což vděčíme stavitelům, kteří jí v různých dobách vtiskli nezaměnitelnou tvář i charakter. Přes velkolepé budování města v průběhu posledního století zůstává gotické jádro Prahy nezměněné a je trvalou připomínkou…

2018

(51) Jan Novotný – Kuzma: KŘÍŽOVKÁŘSKÝ SLOVNÍK DVOUSVAZKOVÝ

Knižní klub, Praha 2017. 1. vyd. 2232 s. Slovník nabízí vyčerpávající množství hesel a poslouží jako užitečný rádce pro všechny, kteří si rádi tříbí znalosti a namáhají hlavu. Unikátní rozsah: téměř 400 000 ekvivalentů. ISBN 978–80-7549–242‑5. Kč 499,00.

2018

(49) Pavel Kosatík: MENŠÍ KNÍŽKA O NĚMECKÝCH SPISOVATELÍCH

Knižní klub — Universum, Praha 2017. 2. dopl. a rozš. vyd. 288 s. Přehledné dějiny německy psané literatury vzniklé v českých zemích v 10.- 20. st. s důrazem na přelom 19. a 20. století. Kniha postupně seznamuje čtenáře s německou literaturou do roku 1848, s moravskými německými realisty,…

2018

(48) Petr Wohlleben: ZVÍŘATA A ROSTLINY V LESE

Knižní klub – Universum, Praha 2017. 1. vyd. 256 s. Průvodce přírodou od známého autora, jehož tituly figurují na žebříčku bestsellerů. Tato výpravná barevná kniha obsahuje výběr nejčastějších druhů ze světa zvířat, rostlin a hub, který autor doprovází zasvěceným výkladem obohaceným o řadu…

2018

(47) Petr Kovařík: PROCHÁZKY PO PRAŽSKÝCH HŘBITOVECH

Knižní klub-Universum.   Praha 2017. 1. vyd. 296 s. Nově pojatý kulturněhistorický průvodce všemi pražskými hřbitovy a pohřebišti.  Popisuje, jak se u nás v minulosti pohřbívalo, jaká je historie pohřbívání žehem a podívá se na hřbitovy i jako na galerii výtvarného umění pod širým nebem. Text o pohřebištích…

2018

(46) Táňa Balcová, Štefan Greňa: ČESKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO- ČESKÝ DIFERENČNÍ SLOVNÍK

Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava, 2017. 432 s. Je to slovník, který je potřebný s narůstajícím časem od rozdělení Československa. Zaměřuje se na rozdíly, odlišnosti či slovotvorné odchylky ve slovní zásobě češtiny a slovenštiny. Vydání tohoto typu slovníku si vyžádalo více skutečností: na jedné…

2018

(45) Ladislav Trup, Jana Bakytová: ŠPANIELSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ŠPANIELSKY FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍK

Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2017. 840 s. Největší španělský frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určen učitelům, studentům, tlumočníkům a překladatelům. Frazeologické jednotky tvoří pevnou součást slovní zásoby jazyka. Zrcadlí způsob života, práce, myšlení, postoj k životu a tvořivou schopnost nositelů národního jazyka, sociální,…

2018

(44) Jitka Křesálková: ITALSKÁ LITERATURA V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2017. 644 s. Publikace je rozdělena do dvou oddílů. První část obsahuje tištěné překlady italské prózy, poezie a divadelních her včetně libret, od prvotisků až po současnost.  Zachycuje všechny přeložené spisovatele, které se podařilo zjistit, vyloučena byla…

2018

(43) Karel Šebesta: VYUČOVÁNÍ CIZÍHO JAZYKA. TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2017. 226 s. Slovník, který je rozšířením a přepracováním příručky Druhý a cizí jazyk (2014), zpracovává českou terminologii v oblasti osvojování jazyka (zvláště druhého/cizího) a jeho vyučování, výzkumu v této oblasti, měření a hodnocení. Tato oblast aplikované lingvistiky se rozvíjí na…

2018

(42) Bohuslav Balcar: ČESKO-ANGLICKÝ ODBORNÝ KONVERZAČNÍ SLOVNÍK CESTOVNÍHO RUCHU

Resonance, Domažlice 2017. 3., doplněné a aktualizované vydání. 336 s.  Tematické členění, přinášející veškeré informace o cestovním ruchu – jak teoretické, tak praktické – nezbytné pro pracovníky v tomto odvětví, studenty odborných škol i pro samotné účastníky cestovního ruchu. Uživatelé slovníku mají možnost získat v jednotlivých kapitolách…

2018

(41) Václav Šedivý: ŘEZNICKO-UZENÁŘSKÝ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK (výrazy odborné, slangové a archaické)

Nakladatelství OSSIS, Tábor 2017. 1. vyd. 200 s. Slovník obsahuje cca 2000 termínů používaných v oboru zpracování masa od konce 19. století do současnosti. Lexikální část je doplněna přehledem klasifikace jatečných zvířat při nákupu, způsoby označování výsekových mas, třídění výrobních mas i drobů a typy…

2018

(40) Bohuslav Balbín, Stanislav Komárek (ed.): ROZMANITOSTI Z HISTORIE KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO

Academia, Praha 2017. 1. vyd.  616 s. Jak se díval barokní učenec na přírodu, jak se liší Čechy na počátku baroka od těch dnešních a obstojí tehdejší přírodovědné poznatky ve světle moderní vědy? Odpovědi na tyto otázky může čtenář hledat v první knize…

2018

(39) Miroslav Čvančara, Jaroslav Čvančara: KDYŽ U NÁS BYL BUFFALO BILL

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 364 s. Rozsáhlá faktografická kniha o uměleckém turné jezdecké revue plk. W. F. Codyho zvaného Buffalo Bill. Formou současného průvodce po autentických lokalitách mapuje jeho životní osudy ve Spojených státech a pozdější vystoupení v Evropě, vč. padesáti měst rakousko-uherské monarchie na jaře a v létě…

2018

(38) Olena Krušynska: ZAKARPATÍ

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 576 s. Kulturně-historický průvodce po Podkarpatské Rusi (dnes ukrajinská Zakarpatská oblast). Jsou v ní představeny všechny nejdůležitější architektonické památky: hrady, pevnosti a zámky, historická zástavba měst, městeček a vesnic, zděné kostely, cerkve i synagogy, a především dřevěné cerkve a zvonice, které jsou…

2018

(37) Jaromír Slomek: PRAHOU JAROSLAVA SEIFERTA

Academia, Praha 2017. 1. vyd.  304 s. Dobovými i aktuálními fotografiemi bohatě vybavený literárně-místopisný bedekr současně slouží jako seifertovská čítanka. Procházka vede pražskými ulicemi od činžovního domu v Bořivojově ulici na Žižkově, kde se 23. září 1901 Jaroslav Seifert narodil, přes školní budovy,…

2018

(35) Radim Kopáč, Josef Schwarz: PRAHA EROTICKÁ

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 368 s. Publikace představuje slovem a obrazem sto vybraných míst hlavního města v souvislosti s erotickým, obecněji sexuálním životem Pražanů zejména ve 20. století. Prochází jednotlivé městské čtvrti s důrazem na architektonické prvky a sochy ve veřejném prostoru, na lokality, kde…

2018

(34) Vladimír Papoušek a kol.: DĚJINY “NOVÉ” MODERNY / VĚK HORIZONTÁL

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 836 s. Třetí díl experimentální koncepce dějin české literatury. Období 1935–1947 přináší řadu proměn moderny, její konfrontaci s kataklyzmatickými historickými událostmi, s ideologií, s momenty, kdy svoboda kreace a myšlenky byla nahrazována mocenskou kontrolou. Tyto faktory způsobují nezbytnost redefinice modernistických…

2018

(33) Petr Voit: ČESKÝ KNIHTISK MEZI POZDNÍ GOTIKOU A RENESANCÍ II.

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 936 s. Publikace navazující na předchozí svazek (2013) zkoumá literaturu, knihtisk, knižní kulturu a čtenářství první poloviny 16. století. Ukazuje, jak se tyto sféry duchovního života rozvíjely pod vlivem husitské reformace pomalu, izolovaně a ve srovnání s cizinou specificky….

2018

(32) Milan Boukal: BROUCI ČELEDÍ PLAVČÍKOVITÍ / PLAVČÍKOVITÉ (HALIPLIDAE) A VYKLENULCOVITÍ (BYRRHIDAE) STŘEDNÍ EVROPY

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 388 s. Nový svazek edice přináší determinační klíče dvou čeledí brouků, které pro naše území dosud nebyly vytvořeny. Jsou v něm zahrnuty i druhy okolních zemí, takže lze určovat brouky celé střední Evropy. Pro obě čeledi jsou vypracovány…

2018

(31) Kol. autorů: AUTOBIOGRAFICKÝ SLOVNÍK NÁČELNÍKŮ OPERATIVNÍCH SPRÁV STÁTNÍ BEZPEČNOSTI V LETECH 1

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 584 s. Slovník zaplňuje bílé místo našich dějin 20. st. a představuje náčelníky Státní bezpečnosti od vzniku operativních správ v r. 1953 až po jejich zrušení během pádu komunistického režimu v Československu. Jde o první publikaci encyklopedického charakteru prezentující profily…

2018

(30) Miroslav Bárta, Martin Kovář a kol.: LIDÉ A DĚJINY

Academia, Praha 2017.  1. vyd. 864 s. Tato kolektivní monografie volně navazuje na předchozí dvě publikace editorů Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur a Civilizace a dějiny: historie světa pohledem dvaceti českých vědců (Academia 2011, 2013). Jejím cílem je poukázat na roli jedince v rámci…

2018

(29) Dalibor Prix a kol. UMĚLECKÉ PAMÁTKY PRAHY, VELKÁ PRAHA, M‑Ž

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 1752 s. Velkorysý projekt podrobné uměleckohistorické topografie Prahy se uzavírá druhým dílem topografie Velké Prahy, to znamená měst a obcí postupně k Praze připojovaných. Velká Praha M–Ž  je s ohledem na rozsah rozdělená do dvou svazků. Bohatství pražského památkového fondu není koncentrováno…

2018

(28) Eugen Strouhal, Břetislav Vachala, Hana Vymazalová: LÉKAŘSTVÍ STARÝCH EGYPŤANŮ II.

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 376 s. Svazek navazuje na 1. díl Lékařství starých Egypťanů. Nyní se autoři zaměřují na vnitřní lékařství. Kniha obsahuje první české překlady staroegyptských textů, jež se týkají vnitřního lékařství, a rovněž jejich podrobný lékařský komentář. Texty obsahují…

2018

(27) Milan Kuna: ANTONÍN DVOŘÁK

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 656 s. Mezi mnoha lidmi, s nimiž se Antonín Dvořák v životě setkával, byli čeští i zahraniční skladatelé, dirigenti, instrumentalisté a operní pěvci, hudební kritici a pedagogové, libretisté, nakladatelé, dramaturgové orchestrů organizátoři festivalů, dále Dvořákovi žáci a samozřejmě také přátelé a členové rodiny….

2018

(26) Martin Gojda: ARCHEOLOGIE A DÁLKOVÝ PRŮZKUM / ARCHEOLOGY AND REMOTE SENSING

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 468 s. Publikace přináší u nás dosud nejkomplexněji pojatý pokus o syntézu širokého spektra témat v oblasti dálkového archeologického průzkumu lidských sídel a krajiny v minulosti. Sleduje vývoj a soudobé trendy tohoto oboru v Evropě a v přilehlých oblastech, které měly pro jeho vznik…

2018

(25) Alexander Lux (ed.): OBRAZOVÝ PRŮVODCE ANATOMIÍ ROSTLIN / VISUAL GUIDE TO PLANT ANATOMY

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 328 s. Jedinečné dílo využívající moderní digitální technologie v kombinaci s tištěnou verzí. Jedná se o unikátní kolekci originálních mikrofotografií rostlinných struktur, které dokumentují stavbu vegetativních orgánů s využitím různých metod mikroskopie. Menší část mikrofotografií se nachází v tištěné knize, kompletní…

2018

(24) Jiří Formánek: HNÍZDA PĚVCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 208 s. V posledních letech došlo ke značným změnám v naší krajině. Krajina, která dříve oplývala bohatou přírodou, se stala jen výrobním prostředkem. Zpěvní ptáci žijící v naší zemi si zaslouží naši pozornost, zvláště pak i jejich hnízda. Třídění jednotlivých…

2018

(23) HEBREJSKO-ČESKÝ ČESKO-HEBREJSKÝ PRAKTICKÝ SLOVNÍK

LINGEA, Brno 2017. 1. vyd. 816 s., 43 000 hesel, 13 000 příkladů, idiomů a frází, 84 000 překladů. První oboustranný slovník moderní hebrejštiny, který u nás vyšel. Jde i svým rozsahem o unikátní slovník. Na jeho vývoji se v průběhu 5 let podílelo přes deset překladatelů,…

2018

(22) Jaroslav Olša a kol.: INDONÉSKO-ČESKÝ ČESKO-INDONÉSKÝ PRAKTICKÝ SLOVNÍK

LINGEA, Brno 2017. 1. vyd. 816 s., 50 000 hesel, 17 000 překladů, idiomů a frází, 106 000 překladů. Největší slovník současné indonéštiny. Postihuje aktuální slovní zásobu včetně specifických výrazů reflektujících indonéskou současnost i minulost. Přes všeobecné zaměření obsahuje slovník také terminologie z oblasti…

2018

(21) Jana Dolanská Hrachová: ČESKO-VIETNAMSKÝ ILUSTROVANÝ SLOVNÍK 1.

Nakladatelství Dolanski, Praha  2016. 1. vyd. 144 s. Slovník je určen primárně všem, jejichž rodným jazykem je vietnamština a chtějí se zdokonalit v češtině. Cílem je usnadnit orientaci v základních slovech a názvech a pokročilým rozšířit slovní zásobu nebo upřesnit některé výrazy. Slovník se nevyhýbá ani…

2018

(20) Michaela Mlíčková Jelínková, Jan Laštovička: DOBRODRUŽSTVÍ PANA KOLEČKA

Grada, Praha 2017. 152 s. Výtvarně jedinečná a bohatě ilustrovaná knížka, jejíž kulisu vytvořila místa známá i polozapomenutá,  má za cíl děti nejen pobavit, ale i poučit o světě kolem nás. ISBN 978–80-271‑0314‑0. Kč 259,00.

2018

(19) Václav Bělík, Stanislava Hoferková: SLOVNÍK SOCIÁLNÍ PATOLOGIE

Grada, Praha 2017. 1. vyd. 120 s. Autoři z katedry sociální  patologie a sociologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové předkládají vybrané klíčové pojmy z oblasti oboru sociální patologie. Předmětem jejich zájmu je zejména studium negativních společenských jevů, jejich etiologie, stav, způsoby řešení, ale…

2018

(18) Josef Šimandl (ed.) SLOVNÍK AFIXŮ UŽÍVANÝCH V ČEŠTINĚ

Karolinum, Praha 2016. 1.vyd. Slovník zpracovává předpony (prefixy) a přípony (sufixy), představuje však i četné části složených slov, jimž se někdy přiznává blízkost afixům. Je to tedy kompendium popisující všechny důležité odvozovací prvky slov užívaných v současných českých textech – včetně slov přejatých….

2018

(17) Václav Flejšhaus: ČESKÁ PŘÍSLOVÍ. SBÍRKA PŘÍSLOVÍ, PRŮPOVĚDÍ A POŘEKADEL LIDU ČESKÉHO…

Univerzita Palackého, Olomouc 2013. 2. vyd. 1288 s. Toto dílo je reedicí vzácného slovníku Václava Flajšhanse (1. vydání — Praha 1911, 1913). Slovník je jedním z nejúplnějších a nejcennějších lexikografických sbírek českých rčení. Obsahuje přísloví od začátku písemnictví do začátku 16. stol. s kontexty…

2018

(16) ČLOVĚK VE FRAZEOLOGII. RUSKO-ČESKO-POLSKÝ FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍK

Autorky: Ludmila Stěpanova, Markéta Svašková, Tetiana Arkhangelska. Univerzita Palackého, Olomouc 2016. 1. vyd. 264 s. Slovník v maximální míře přibližuje bohatství ruského, českého a polského frazeologického obrazu světa, neboť obsahuje cca 20 000 ruských frazémů a přibližně stejné množství jejich českých a polských protějšků. Slovník…

2018

(15) Jaroslav Peprník: ANGLOFONNÍ SVĚT A ČEŠI: KONTAKTY A PERCEPCE I. A II. LEXIKON OSOB OD STŘEDOVĚKU PO ROK 2014

Univerzita Palackého, Olomouc 2016. 1. vyd. 1004 s., 3000 hesel. Kontakty a percepce začínají středověkem a končí dvacet pět let po Sametové revoluci. Registrováni jsou významnější politici, diplomaté, účastníci konferencí nebo osoby u nás přednášející. Dále osoby, které v Česku nebyly, ale o ně se zajímaly,…

2018

(14) Jaroslav Peprník: ČEŠI A ANGLOFONNÍ SVĚT: KONTAKTY A PERCEPCE I. a II. Lexikon osob od středověku po rok 1989

Univerzita Palackého, Olomouc 2012. 1. vyd. 483+460 s., 3400 hesel. Biografické údaje o Češích, kteří buď v anglofonním světě žili nebo jej navštívili nebo se o něj pouze zajímali či z jeho literatur překládali. Kromě osobních kontaktů se registruje i percepce anglofonního světa v literárních dílech, tj….

2018

(13) Jan Nijen Twilhaar, Beppie van den Bogaerde: CONCISE LEXICON FOR SIGN LINGUISTICS

John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia. 1. vyd. 241 s. Dosud chybějící lexikon určený pro učitele znakových jazyků, tlumočníky, studenty a další uživatele i samotné neslyšící. Obsahuje termíny užívané speciálně pro znakové jazyky a zároveň také příklady z mluvených jazyků i komentované a přeložené příklady z různých znakových jazyků. ISBN…

2018

(12) Darina Vystrčilová: ČESKO-PERSKÝ SLOVNÍK

Darina Vystrčilová, nákladem vlastním, Praha 2017. 1. vyd. 608 s. 70 000 překladů lexikálních jednotek uspořádaných do 24 000 českých slovních hesel. Jeho základ vznikl překlopením slovníku persko-českého téže autorky z r. 2002. Těžištěm slovní zásoby je moderní spisovná íránská perština. Lexikální…

2018

(11) Susie Beattie: COLLINS SPURRELL WELSCH DICTIONARY / VELŠSKÝ SLOVNÍK

Collins, Harper Collins Publishers. Glasgow 2017. 5. vyd. 432 s. Všeobecný velšsko-anglický a anglicko-velšský slovník kapesního formátu pokrývající slovní zásobu moderního velšského jazyka. Obsahuje poznámky k výslovnosti a přehled gramatiky velštiny.  ISBN 978–0‑00–819482‑6.

2018

(10) Ciarán Ó Pronntaigh: IRISH-ENGLISH DICTIONARY / IRSKO-ANGLICKÝ SLOVNÍK

Geddes & Grosset, The Gresham Publishing Company. Glasgow 2014. 4. vyd. 235 s. Více než 20 000 hesel. Přehledný všeobecný irsko-anglický a anglicko-irský slovník kapesního formátu. Obsahuje úvod o irském jazyce a účelu slovníku a gramatické poznámky. ISBN 978–1‑84205–296‑9.

2018

(09) ČESKO-FILHARMONICKÝ x FILHARMONICKO-ČESKÝ SLOVNÍK

Autoři: Petr Kadlec, Klára Boudalová, Jiří Černohorský, Bohdan Heblík, Hana Boldišová.Česká filharmonie, Praha 2014. Slovník je součásti programového katalogu 119. sezóny ČF 2014/2015. Obsahuje hudebnický žargon. Některé výrazy jsou univerzální, většina hudebníků-instrumentalistů je zná, jiné vznikly pouze v ČF. Některé pojmy…

2018

(08) I. Kubíček, P. Ouředník, J. Suk, J. Hugo, M. Kavka.: ČEŠTINA 2.0. SLOVNÍK, KTERÝ TVOŘÍTE VY

K 21. 6. 2017 obsahuje 8360 neologismů. Internetový slovník neologismů, který trolí češtináře už od roku 2008. Vytvářejí jej čtenáři, přidávající neotřelá, nová, regionální či jinak zajímavá slova ze všech zákoutí mateřského jazyka. Na adrese: https://cestina20.cz/ .

2018

(07) Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.): NOVÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK ČEŠTINY ONLINE

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016. Titul navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (2002). Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však přesahuje. Slovník je nicméně určen a otevřen všem zájemcům o češtinu a jazyk, od zainteresovaných laiků po specializované odborníky. Za tímto účelem…

2018

(06) Kolektiv autorů: ENCYCLOPAEDIA BELIANA 8. svazek – Kalh-Kokp.

Encyklopedický ústav SAV.Veda. Bratislava 2017. 687 s. 8. díl z plánované 12svazkové reprezentativní všeobecné slovenské encyklopedie. Obsahuje více než 4.200 hesel z různých oblastí, z nichž některá jsou mimořádně rozsáhlá (např. kanadská literatura). Publikace nese všechny znaky vysoké odborné kvality encyklopedických hesel i vynikající grafické…

2018

(05) ENCYKLOPEDIE MIGRACE

Projekt spolku Online encyklopedie migrace, z. s., který je vytvářen ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK. Tyto fakulty také nad Encyklopedií drží záštitu. Jejím posláním je odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí vysvětlovat…

2018

(04) Vladimír Němec, Magdaléna Feifičová: SLOVENSKO-ČESKÝ A ČESKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍK NA CESTY

Kava-Pech, Dobřichovice, 2017. 190 s. Slovník rozdílných slov a frází, který umožní zamezit zbytečným jazykovým nedorozuměním. Uvedením pouze rozdílných výrazů bylo možno zachovat kapesní formát slovníku, praktický na cesty. Neocenitelná pomůcka pro všechny, kdo se pohybují v druhé části naší kdysi společné republiky….

2018

(03) Miroslav Malovec: VELKÝ ESPERANTSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

Kava-Pech, Dobřichovice, 2017. 607 s. Dosud nejrozsáhlejší u nás vydaný esperantsko-český slovník, obsahující cca 16 000 hesel a 40 000 odvozenin, v menším rozsahu i příklady použití a frazeologii, dále stručnou mluvnici esperanta a pro případné zahraniční uživatele i stručnou mluvnici češtiny. Vedle výrazů z obecného jazyka v něm najdeme…

2018

(02) Petr Karlík – Marek Nekula – Jana Pleskalová: NOVÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK ČEŠTINY

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016. 2150 s. Publikace navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (NLN, 2002) a cíle, které si kladl. Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však výrazně přesahuje. Slovník se pokouší shrnout a vyložit nejdůležitější otázky struktury, fungování a vývoje…

2018

(31) Michal Pribáň a kol.: ČESKÝ LITERÁRNÍ SAMIZDAT

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 616 s. Publikace zahrnuje více než 300 podrobných hesel samizdatových edic, časopisů a výběrově i neperiodických sborníků, jejichž vydávání bylo spontánní reakcí etablovaných i začínajících tvůrců na zákonná i nezákonná omezování svobody uměleckého projevu v období komunistického režimu. Autoři se nezabývali…

2018

(30) Petr Šámal, Tomáš Pavlíček, Vladimír Barborík, Pavel Janáček a kol.: LITERÁRNÍ KRONIKA PRVNÍ REPUBLIKY

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 520 s. Publikace představuje v 21 oddílech soustředěných vždy k jednomu roku z období 1918–1938 Československou republiku jako mnohonárodnostní stát, v němž literatura vznikala a byla čtena nejen v češtině, ale také ve slovenštině, němčině, ruštině, ukrajinštině, maďarštině či polštině, kde se…

2018

(29) Aleš Laštůvka, Zdeněk Laštůvka, Jan Liška, Jan Šumpich: MOTÝLI A HOUSENKY STŘEDNÍ EVROPY V. DROBNÍ MOTÝLI I.

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 536 s. Tento navazuje na čtyři díly série „Motýli a housenky střední Evropy“, vydané nakladatelstvím Academia v uplynulých letech. Do tohoto prvního dílu je zařazeno 39 čeledí s celkem 1166 druhy. Druhy nalezené u nás a na Slovensku jsou stručně charakterizovány…