(42) Bohuslav Balcar: ČESKO-ANGLICKÝ ODBORNÝ KONVERZAČNÍ SLOVNÍK CESTOVNÍHO RUCHU

Resonance, Domažlice 2017. 3., doplněné a aktualizované vydání. 336 s.  Tematické členění, přinášející veškeré informace o cestovním ruchu – jak teoretické, tak praktické – nezbytné pro pracovníky v tomto odvětví, studenty odborných škol i pro samotné účastníky cestovního ruchu. Uživatelé slovníku mají možnost získat v jednotlivých kapitolách velmi obsáhlou slovní zásobu ve všech stěžejních tématech, týkajících se aktivního využití volného času a cestování – dovolená u moře, dovolená na horách v zimě i v létě, pěší turistika, vodácký sport, letecká a železniční doprava, cestování automobilem, cestovní formality, ubytovací a stravovací služby vč. obsáhlé podkapitoly o gastronomii, lázeňství, poznávání historických památek, kulturní programy, pojištění v cestovním ruchu apod. Samostatnou kapitolu tvoří česko-anglický seznam světových historických a kulturních památek.
ISBN 978–80-88220–02‑2.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *