(44) Jitka Křesálková: ITALSKÁ LITERATURA V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2017. 644 s. Publikace je rozdělena do dvou oddílů. První část obsahuje tištěné překlady italské prózy, poezie a divadelních her včetně libret, od prvotisků až po současnost.  Zachycuje všechny přeložené spisovatele, které se podařilo zjistit, vyloučena byla pouze díla ryze odborná. V druhé části jsou zařazeny překlady netištěných divadelních her a oper uvedených v Čechách a na Slovensku od 18. století dodnes. Každá bibliografická pozice obsahuje základní data o autorovi, o originálu i překladu a jeho vydání, u titulů pouze inscenovaných i informace o provedení: jméno divadla a jeho sídlo, datum premiéry a jména dirigenta a režiséra. Kromě předmluvy a ediční poznámky je kniha opatřena rejstříkem překladatelů a autorů úvodů, doslovů a poznámek i rejstříkem chronologickým a českoitalskými seznamy divadel a vydavatelů uvedených pro úsporu místa zkratkami. ISBN 978–80-7308–720‑3. Kč 550,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *