(03) Miroslav Malovec: VELKÝ ESPERANTSKO-ČESKÝ SLOVNÍK

Kava-Pech, Dobřichovice, 2017. 607 s. Dosud nejrozsáhlejší u nás vydaný esperantsko-český slovník, obsahující cca 16 000 hesel a 40 000 odvozenin, v menším rozsahu i příklady použití a frazeologii, dále stručnou mluvnici esperanta a pro případné zahraniční uživatele i stručnou mluvnici češtiny. Vedle výrazů z obecného jazyka v něm najdeme i odborné termíny technické, lékařské, botanické, zoologické, právnické a ekonomické v rozsahu běžném u velkých všeobecných slovníků. 550 Kč. ISBN 978–80-87169–79‑7.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *