(47) Petr Kovařík: PROCHÁZKY PO PRAŽSKÝCH HŘBITOVECH

Knižní klub-Universum.   Praha 2017. 1. vyd. 296 s. Nově pojatý kulturněhistorický průvodce všemi pražskými hřbitovy a pohřebišti.  Popisuje, jak se u nás v minulosti pohřbívalo, jaká je historie pohřbívání žehem a podívá se na hřbitovy i jako na galerii výtvarného umění pod širým nebem. Text o pohřebištích křesťanských, židovských i nekonfesijních je doprovázen současnými i historickými fotografiemi a orientačními plánky větších nekropolí. Významné osobnosti z kultury, vědy, či politiky pohřbené na jednotlivých místech jsou výběrově uvedeny v příslušných kapitolách, v závěru se pak nachází abecední rejstřík. Kniha je pohledem na funerální kulturu veřejných pohřebišť a jistě poslouží nejen návštěvníkům hřbitovů. Může být také svého druhu ilustrací k dějinám jednotlivých pražských částí a jejich osobností, stejně jako pomůckou ke genealogickému studiu. ISBN 978–80-242‑5830‑0. Kč 359,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *