(46) Táňa Balcová, Štefan Greňa: ČESKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO- ČESKÝ DIFERENČNÍ SLOVNÍK

Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava, 2017. 432 s. Je to slovník, který je potřebný s narůstajícím časem od rozdělení Československa. Zaměřuje se na rozdíly, odlišnosti či slovotvorné odchylky ve slovní zásobě češtiny a slovenštiny. Vydání tohoto typu slovníku si vyžádalo více skutečností: na jedné straně jde o objektivní skutečnosti související s rozdělením bývalého společného státu a s tím spojený určitý společensko-komunikační odstup, který pociťují hlavně nové generace Čechů a Slováků, a na druhé straně potřebu slovníku podnítilo i úsilí o aktivní udržování výjimečně blízkých vztahů mezi oběma národy. Slovník nabízí široké české a slovenské veřejnosti možnost lépe se zorientovat v živé dynamice řečí našich národů. ISBN 978–80-88814–93‑1. Kč 429,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *