(31) Kol. autorů: AUTOBIOGRAFICKÝ SLOVNÍK NÁČELNÍKŮ OPERATIVNÍCH SPRÁV STÁTNÍ BEZPEČNOSTI V LETECH 1

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 584 s. Slovník zaplňuje bílé místo našich dějin 20. st. a představuje náčelníky Státní bezpečnosti od vzniku operativních správ v r. 1953 až po jejich zrušení během pádu komunistického režimu v Československu. Jde o první publikaci encyklopedického charakteru prezentující profily 63 vysokých důstojníků Sboru národní bezpečnosti, respektive Státní bezpečnosti. Biografická hesla přinášejí nejdůležitější informace o životních osudech a služební činnosti náčelníků čtrnácti různých republikových či federálních útvarů StB – rozvědného i kontrarozvědného zaměření, vojenské kontrarozvědky, správ operativní techniky, sledování i ochrany stranických a státních činitelů. Součástí je i stručný úvod o rámcovém organizačním vývoji každé z těchto operativních linií. ISBN 978–80-200‑2690‑3, Kč 595,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *