(32) Martin Rychlík: DĚJINY VLASŮ

Academia, Praha 2018. 1. vyd. 364 s. Vlasy – ať už jsou na hlavě či ne, ať jsou bohaté, husté či jen řídké, dlouhé anebo krátké, svázané i nesvázané, barvené nebo přirozené – definují jedince a jeho roli ve společnosti. Odkazují k jeho genderu, věku, sexuální dostupnosti, statusu či světonázoru. Bohatě ilustrovaná kniha nabízí mezioborový a unikátní pohled na pestré významy kštic, vousů či paruk v rozličných kulturách, protože vlasová péče je „kulturní univerzálií“. Autor vychází z bohatých zdrojů literárních, archeologických i etnografických. Pokrytá témata zahrnují významy, jež vlasy měly v preliterárních (Asie, Afrika, Amerika, Oceánie) i starověkých (Egypt, Řecko, Řím) společnostech i v etapách evropských dějin. ISBN 978–80-200‑2861‑7. Kč 585,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *