(30) Miroslav Bárta, Martin Kovář a kol.: LIDÉ A DĚJINY

Academia, Praha 2017.  1. vyd. 864 s. Tato kolektivní monografie volně navazuje na předchozí dvě publikace editorů Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur a Civilizace a dějiny: historie světa pohledem dvaceti českých vědců (Academia 2011, 2013). Jejím cílem je poukázat na roli jedince v rámci dějin a na to, jakou roli může sehrát osobnost v historickém vývoji a zásadně ho ovlivnit. Jako v předešlých monografiích i v této bude dominovat multidisciplinární přístup vycházející ze spolupráce společenských, technických a přírodních věd v kombinaci s mikro- a makrohistorickým ontologickým přístupem. Jednotlivé kapitoly pokrývají několik uplynulých tisíciletí lidských dějin a ukazují mnohotvárnost historických procesů a jejich relevanci pro současný svět. ISBN 978–80-200‑2715‑0, Kč 850,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *