(15) Jaroslav Peprník: ANGLOFONNÍ SVĚT A ČEŠI: KONTAKTY A PERCEPCE I. A II. LEXIKON OSOB OD STŘEDOVĚKU PO ROK 2014

Univerzita Palackého, Olomouc 2016. 1. vyd. 1004 s., 3000 hesel. Kontakty a percepce začínají středověkem a končí dvacet pět let po Sametové revoluci. Registrováni jsou významnější politici, diplomaté, účastníci konferencí nebo osoby u nás přednášející. Dále osoby, které v Česku nebyly, ale o ně se zajímaly, o něm psaly nebo z češtiny překládaly, např. veřejní pracovníci, novináři, spisovatelé, vědci a pedagogové oborů humanitních i přírodovědních, duchovní, výtvarníci, hudebníci, herci a režiséři, příslušníci armády, astronauti, osoby s neobvyklým osudem, jako vojenští zběhové nebo váleční zajatci. Potomci čs. přistěhovalců, kteří se k zemi svého původu veřejně nehlásili ani ji nenavštívili, registrováni nejsou. Publikace navazuje na dvousvazkový lexikon Češi a anglofonní svět (2012) a na závěr obsahuje i dodatky a opravy k němu. ISBN: 978–80-244‑4773‑5.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *