(32) Milan Boukal: BROUCI ČELEDÍ PLAVČÍKOVITÍ / PLAVČÍKOVITÉ (HALIPLIDAE) A VYKLENULCOVITÍ (BYRRHIDAE) STŘEDNÍ EVROPY

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 388 s. Nový svazek edice přináší determinační klíče dvou čeledí brouků, které pro naše území dosud nebyly vytvořeny. Jsou v něm zahrnuty i druhy okolních zemí, takže lze určovat brouky celé střední Evropy. Pro obě čeledi jsou vypracovány způsoby sběru, podrobné popisy jednotlivých způsobů preparace, vč. popisu moderních postupů preparace chitinizovaných částí genitálií, i způsoby uchovávání sbírkových exemplářů. Přelomové je zpracování klíčů i pro samice, protože jejich přesné určování bylo dosud téměř nemožné. Pro identifikaci jednotlivých druhů jsou k dispozici podrobné obrazové přílohy. Popsány jsou rovněž ekologické nároky druhů a poprvé zveřejněny i rozbory jejich potravy. Veškeré nálezy jsou zaneseny do vektorových mapek rozšíření pro každý druh. ISBN 978–80-200‑2659‑0. Kč 395,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *