(19) Václav Bělík, Stanislava Hoferková: SLOVNÍK SOCIÁLNÍ PATOLOGIE

Grada, Praha 2017. 1. vyd. 120 s. Autoři z katedry sociální  patologie a sociologie na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové předkládají vybrané klíčové pojmy z oblasti oboru sociální patologie. Předmětem jejich zájmu je zejména studium negativních společenských jevů, jejich etiologie, stav, způsoby řešení, ale také možnosti prevence. Z tohoto pohledu vychází i výběr uvedených pojmů, které tak mapují nejen problematiku sociální patologie, ale dotýkají se rovněž témat psychologických, pedagogických, právních a dalších. Slovník je určen především odborníkům z oblasti sociální patologie, studentům oboru sociální patologie a prevence, studentům a zájemcům o obory, jako jsou sociální pedagogika, speciální pedagogika – etopedie, sociální práce, adiktologie  i odborné veřejnosti se zájmem o danou problematiku včetně uchazečů o obor sociální patologie. Existuje i jako e‑kniha. ISBN 978–80-271‑0599‑1. Kč 229,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *