(45) Ladislav Trup, Jana Bakytová: ŠPANIELSKO-SLOVENSKÝ A SLOVENSKO-ŠPANIELSKY FRAZEOLOGICKÝ SLOVNÍK

Jazykové vydavateľstvo Mikula, Bratislava 2017. 840 s. Největší španělský frazeologický slovník vydaný na Slovensku. Je určen učitelům, studentům, tlumočníkům a překladatelům. Frazeologické jednotky tvoří pevnou součást slovní zásoby jazyka. Zrcadlí způsob života, práce, myšlení, postoj k životu a tvořivou schopnost nositelů národního jazyka, sociální, kulturní a společenské poměry ve vývoji národa. Vyjadřují bohatství a rozmanitost vyjadřovacích možností, zejména hovorového stylu, vytvářejí určité specifikum a národní kolorit. Není tedy možné poznat a ovládat cizí jazyk bez poznání jeho frazeologie a tento slovník je proto vynikající učební pomůckou. ISBN 978–80-88814–95‑5. Kč 1498,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *