(24) Jiří Formánek: HNÍZDA PĚVCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Academia, Praha 2017. 1. vyd. 208 s. V posledních letech došlo ke značným změnám v naší krajině. Krajina, která dříve oplývala bohatou přírodou, se stala jen výrobním prostředkem. Zpěvní ptáci žijící v naší zemi si zaslouží naši pozornost, zvláště pak i jejich hnízda. Třídění jednotlivých druhů podle místa výskytu, které by usnadňovalo určení druhu, není možné, protože ve většině případů se mohou jednotlivé druhy vyskytovat i v několika typech prostředí. Cílem tohoto atlasu ptačích hnízd je vzbudit širší zájem o naše pěvce nejen u mladé generace, ale i u všech lidí, kteří rádi chodí do přírody. ISBN 978–80-200‑2688‑0. Kč 285,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *