(12) Darina Vystrčilová: ČESKO-PERSKÝ SLOVNÍK

Darina Vystrčilová, nákladem vlastním, Praha 2017. 1. vyd. 608 s. 70 000 překladů lexikálních jednotek uspořádaných do 24 000 českých slovních hesel. Jeho základ vznikl překlopením slovníku persko-českého téže autorky z r. 2002. Těžištěm slovní zásoby je moderní spisovná íránská perština. Lexikální jednotky byly čerpány excerpcí z textů různého charakteru (odborné literatury, beletrie a médií) a z několika perských jazykových korpusů. Těch bylo využito i ke studiu ustálených spojení a ověřování správnosti překladů. Rukopis prošel dvojím lektorským čtením dvěma rodilými mluvčími. U každého perského ekvivalentu je uvedena fonetická transkripce výslovnosti ve spisovném jazyce, některé charakteristické odchylky výslovnosti teheránské hovorové perštiny jsou shrnuty v úvodních poznámkách. ISBN: 978–80-270‑1415‑6. Kč 970,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *