(05) ENCYKLOPEDIE MIGRACE

Projekt spolku Online encyklopedie migrace, z. s., který je vytvářen ve spolupráci s FF UK, FSV UK, FHS UK, ETF UK a PF UK. Tyto fakulty také nad Encyklopedií drží záštitu. Jejím posláním je odborně analyzovat a zasazením do kontextu a širších souvislostí vysvětlovat jevy spojené s fenoménem migrace do zemí Evropské unie. Autoři vycházejí z osobních příběhů lidí přicházejících do evropských zemí, jejich zkušenosti pak dále studují a snaží se objektivně a kriticky odhalovat příčiny jejich odchodů z vlastních domovů. Zajímají se o politickou, právní i sociální situaci v daných zemích, kde dochází k nejrůznějším druhům nesvobody a útlaku, který se snaží pochopit v kontextu historickém a kulturním. http://encyklopedie.org .

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *