(49) Pavel Kosatík: MENŠÍ KNÍŽKA O NĚMECKÝCH SPISOVATELÍCH

Knižní klub — Universum, Praha 2017. 2. dopl. a rozš. vyd. 288 s. Přehledné dějiny německy psané literatury vzniklé v českých zemích v 10.- 20. st. s důrazem na přelom 19. a 20. století. Kniha postupně seznamuje čtenáře s německou literaturou do roku 1848, s moravskými německými realisty, s novoromantiky, expresionisty, s “pražským německým kruhem” i autory mimopražskými a s osudy německých tvůrců po roce 1945. Každá kapitola je doplněna přehledem literatury. Zvláštní kapitoly jsou věnovány Adalbertu Stifterovi, Maxi Brodovi, Franzi Kafkovi a Franzi Werfelovi. Publikace je provázena přeloženými citáty z děl pojednávaných autorů a doplněna přehledem další použité literatury, poznámkami a jmenným rejstříkem. Nové vydání zahrnuje i knihy a autory z poslední doby. ISBN 978–80-242‑5935‑2. Kč 299,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *