(17) Václav Flejšhaus: ČESKÁ PŘÍSLOVÍ. SBÍRKA PŘÍSLOVÍ, PRŮPOVĚDÍ A POŘEKADEL LIDU ČESKÉHO…

Univerzita Palackého, Olomouc 2013. 2. vyd. 1288 s. Toto dílo je reedicí vzácného slovníku Václava Flajšhanse (1. vydání — Praha 1911, 1913). Slovník je jedním z nejúplnějších a nejcennějších lexikografických sbírek českých rčení. Obsahuje přísloví od začátku písemnictví do začátku 16. stol. s kontexty ze starých letopisů a dalších památek a rovněž jejich cizojazyčné ekvivalenty. 2. vydání je doplněno o rozsáhlou předmluvu o V. Flajšhansovi a jeho lexikografických metodách a o soudobé komentáře editorů k vybraným příslovím. Tato sbírka je jedinečnou příručkou pro badatele v oblasti české a evropské lingvistiky a lexikografie, pro překladatele a studenty a pro všechny milovníky českého jazyka. ISBN: 978–80-244‑3329‑5. Kč 1071.00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *