(07) Petr Karlík, Marek Nekula, Jana Pleskalová (eds.): NOVÝ ENCYKLOPEDICKÝ SLOVNÍK ČEŠTINY ONLINE

Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016. Titul navazuje na Encyklopedický slovník češtiny (2002). Rozsahem, obsahem a formou jednotlivých hesel i slovníku jako celku jej však přesahuje. Slovník je nicméně určen a otevřen všem zájemcům o češtinu a jazyk, od zainteresovaných laiků po specializované odborníky. Za tímto účelem jsou jednotlivá hesla tam, kde je to smysluplné, koncipována ve dvou úrovních, tj. základní a rozšiřující. Uživatelům slovníku se autoři snaží vyjít vstříc i snahou o srozumitelnost výkladu, důrazem na uvádění dokladů vykládaných jevů i bibliografických odkazů na relevantní specializovanější publikace. Slovník vychází ve dvou podobách: jako kniha (viz položka 2 tohoto seznamu). Podstatné je právě zpřístupnění elektronické verze slovníku na internetu, které reaguje na proměnu způsobů šíření a přijímání vědeckých poznatků v zainteresované kulturní veřejnosti i mezi studenty bohemistiky, k nimž se slovník obrací zvláště adresně. Elektronická verze nabízí uživatelsky přívětivé prostředí pro efektivní vyhledávání informací a je navíc vybavena přístupem k doplňujícím audiovizuálním datům.
Slovník je volně přístupný na internetu: https://www.czechency.org/.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *