(45) R. Garabík, B. Kmeťová, M. Šimková, M. Zumrík: Frekvenčný slovník slovenčiny na báze Slovenského národného korpusu

Veda, Bratislava 2017. 562 s. Prvý frekvenčný slovník slovenčiny bol vydaný pred takmer 50 rokmi a bol založený na 1 milióne slov z vtedajších textov. Nový frekvenčný slovník zachytáva slovnú zásobu súčasnej slovenčiny, ako sa používala v rozpätí 25 rokov z prelomu 20. a 21. storočia, a je založený na textových a jazykových zdrojoch Slovenského národného korpusu v rozsahu vyše 250 miliónov slovných a iných jednotiek nachádzajúcich sa v textoch z r. 1991 – 2015..Slovník obsahuje takmer 30.000 najfrekventovanejších slov v týchto častiach: Slovník lem podľa absolútnej frekvencie. Slovník lem podľa priemernej redukovanej frekvencie a Slovník lem podľa abecedy s rozšírenými frekvenčnými údajmi. Údaje o ďalších jednotkách sú spracované v doplňujúcich frekvenčných zoznamoch: Frekvenčný zoznam interpunkčných znamienok, Frekvenčný zoznam grafických symbolov a číslic, Frekvenčný zoznam grafém, Frekvenčný zoznam grafém stojacich na začiatku slov, Frekvenčný zoznam slovných druhov. Frekvenčné slovníky a zoznamy sú využiteľné v ďalšom počítačovom spracovaní slovenčiny, pri tvorbe slovníkov a pri výskume jazyka v rôznych, aj nelingvistických oblastiach. ISBN 978–80-224‑1630‑6. € 21,60.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *