(48) Slovanský ústav Akademie věd ČR: RUSKO-ČESKÁ ELEKTRONICKÁ SLOVNÍKOVÁ DATABÁZE


Zpracovávání databáze bylo započato v rámci grantu GA AV ČR „Komplexní konfrontační popis slovní zásoby ruštiny a češtiny“ (2007–2011) na půdě Slovanského ústavu AV ČR. Databáze tak navazuje na řadu slovníků vytvořených v 2. pol. 20. stol. v akademických institucích, jejichž nástupcem se v roce 1992 stal Slovanský ústav. Kromě základní slovní zásoby jsou v databázi uváděna četná nová slova a slovní spojení, převážně z oblasti ekonomiky, výpočetní techniky, politických a společenských reálií, ale také z oblasti hudby, sportu, filmu i každodenního života, vedle spisovné slovní zásoby jsou zařazeny i hovorové a nespisovné výrazy. Zároveň jsou samostatně zpracovávány takové kategorie slov, jako jsou zdrobněliny, přechýlená podstatná jména, podstatná jména slovesná, vidové dvojice apod. Elektronická podoba nabízí nové možnosti vyhledávání slov. Ucelenější gramatickou informaci podávají gramatické tabulky, na které odkazují indexy uvedené v záhlavích ohebných slov. Při práci byly využívány četné tištěné a elektronické zdroje i vlastní excerpce a zpracování jazykového materiálu bylo průběžně konzultováno s odborníky z Institutu ruského jazyka Ruské akademie věd v Moskvě v rámci společných meziakademických projektů. Databáze obsahuje přibližně 74 600 klíčových slov ve více než 74 000 heslových statí. Databáze je volně přístupná na webu a Facebooku Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., nebo na adrese http://slovnik.slu.cas.cz.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *