(39) Danuta Czechová: KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ V KT AUSCHWITZ

Academia, Praha 2021. 1. vyd. 1192 s. Téměř padesát let je jméno KT Auschwitz (Osvětim) pro miliony lidí na celém světě spojeno s hitlerovským masovým vražděním, zločinem, jaký nemá v dějinách civilizace obdoby. Za necelých pět let existence tohoto tábora v něm nacisté zavraždili více než milion lidí, převážně Židů, ale také značný počet Poláků, Čechů, Romů a představitelů dalších národností. Publikace představuje základní pramen informující o dění v KT Auschwitz. Autorka den po dni odhaluje historii koncentračního tábora, uvádí, kdy a odkud přijížděly jednotlivé transporty, kolik osob v nich bylo, kolik jich bylo ihned po příjezdu posláno po selekci do plynových komor, kolik do tábora. Popisuje nejdůležitější události v táboře, popravy, útěky vězňů, budování, rozšiřování a konečně i likvidaci a evakuaci tábora. Všechny události jsou doloženy jak svědecky, tak podloženy dochovanými dokumenty. Sama autorka na knize pracovala téměř do posledních let svého života a z jejího díla vycházejí či se na něj odvolávají všechny významné vědecké práce autorů z celého světa. Kniha původně vycházela na pokračování v letech 1958–1963 v časopise Zeszyty Oświęcimskie, v následujících letech vycházela doplněná a rozšířená vydání. Byla přeložena do několika jazyků, mimo jiné do němčiny, angličtiny a italštiny. Danuta Czechová (1922–2004) byla polskou historičkou a mnohaletou vědeckou pracovnicí Státního muzea v Osvětimi. Jak v Polsku, tak v zahraničí publikovala mnoho vědeckých prací, vystupovala v Německu jako odborná znalkyně v procesech s esesmany působícími v KT Auschwitz. Kniha Kalendář událostí v KT Auschwitz je jejím nejdůležitějším dílem. ISBN 978–80-200‑3139‑6. Kč 1300,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *