(5) Eva Mrhačová: VÝCHODOSLOVANSKÁ RČENÍ V POHLEDU OD ČEŠTINY

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2019. 440 s. Čtvrtý, závěrečný díl kvatrologie. Slovník obsahuje 2201 rčení ve čtyřech jazycích – češtině, ruštině, ukrajinštině a běloruštině. Rčení, jeden ze tří základních frazeologických jednotek (přirovnání, rčení, parémie), má metaforický charakter a má v sobě podobenství, pro něž je příznačný posun lexikálního významu, přičemž celkový význam není součtem významů jednotlivých komponentů, ale je novým znakem. Právě pro tuto vlastnost jsou rčení často překladatelským oříškem. U rčení je navíc typická jejich expresivnost. ISBN 978–80-7599–108‑9.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *