(4) Eva Mrhačová: VÝCHODOSLOVANSKÁ PŘÍSLOVÍ A POŘEKADLA V POHLEDU OD ČEŠTINY

Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2017. 165 s. Třetí díl kvatrologie. Soubor obsahuje 752 přísloví a pořekadel. Přísloví a pořekadla spadají do frazeologie v širším smyslu slova. Jako plody lidové slovesnosti představují zobecnělou životní zkušenost, lidovou moudrost našich předků. Pokud jde o lexikální zásobu přísloví a pořekadel východoslovanských jazyků, v mnohém se podobá slovní zásobě západoslovanských přísloví a pořekadel, tj. obsahuje pojmy z oblasti lidského života od narození do smrti, a vedle toho velkou skupinu biblismů a slavných výroků. Oproti západoslovanským příslovím a pořekadlům se u východoslovanských ukazují tři významné vlastnosti: l. rozsáhlý počet zooapelativ, 2. vysoký stupeň synonymizace velké části přísloví a pořekadel a 3. velkou tendenci ztvárňovat přísloví a pořekadla do rýmů. Přísloví, která nemají ekvivalent v jednom z východoslovanských jazyků jsou uvedena kurzivou v doslovném překladu z češtiny. ISBN 978–80-7464–958‑5.ních. ISBN 978–80-7464–833‑5.33–5.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *