(21) Renáta a Jan Sedláčkovi: TOALETY, NOČNÍKY A JINÉ SOUVISLOSTI

Muzeum historických nočníků a toalet, Praha 2020. 196 s. Nejobsáhlejší kniha o historii a vývoji toalet s přesahem do environmentálních témat, současných a budoucích trendech i rizicích, včetně velkého katalogu sbírkových předmětů Muzea historických nočníků a toalet. Autoři v ní vědecko-populární formou seznamují čtenáře s výsledky svého bádání tak, aby je nejen otevřeně a zasvěceně poučili o lidské hygieně ve všech souvislostech, leckdy dosud netušených, ale aby jim poskytli i pobavení. Publikace je uspořádána do čtyř na sebe navazujících částí: historie a vývoj toalet, výběr exponátů ze sbírky muzea (nočníky, podložní mísy, urinály a toalety), primární lidský biologický odpad v historii, náboženství, právu a vliv znečištění vody na lidskou populaci, současná rizika a hrozby a kuriozity, soutěže, charita. ISBN 978–80-907634–0‑1. Kč 590,00.

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *