| |

VÝSLEDKY SOUTĚŽE SLOVNÍK ROKU 2020–2021

Do 28. ročníku soutěže pořádané Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) bylo přihlášeno 58 titulů (63 svazků). Odborná porota, složená ze zástupců profesních překladatelských a tlumočnických organizací z ČR a SR a dalších odborníků, zasedala 21. 1. 2021.

Hlavní cenu SLOVNÍK ROKU 2020–2021 získal: 

Kol. autorov: SLOVNÍK SÚČASNÉHO SLOVENSKÉHO JAZYKA O‑Pn (4. zv.). VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2021.

Na druhém místě byl hodnocen titul:

Ivana Kolářová, František Štícha: SLOVNÍK UNIVERBIZÁTŮ (ZJEDNOSLOVNĚNÝCH NÁZVŮ). Academia, Praha 2020.

Na třetím místě se umístil soubor publikací:

Eva Mrhačová: ZÁPADOSLOVANSKÉ PAREMIOLOGICKÉ DĚDICTVÍ / ZÁPADOSLOVANSKÁ RČENÍ / VÝCHODOSLOVANSKÁ PŘÍSLOVÍ A POŘEKADLA V POHLEDU OD ČEŠTINY / VÝCHODOSLOVANSKÁ RČENÍ V POHLEDU OD ČEŠTINY. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2010–2019.

Cena poroty za slovník:

Helgi Haraldsson: ČESKO-ISLANDSKÝ SLOVNÍK / Tékknesk-íslensk orðabók. LEDA, Voznice 2021.

a

Ivana Kolářová, František Štícha: SLOVNÍK UNIVERBIZÁTŮ (ZJEDNOSLOVNĚNÝCH NÁZVŮ). Academia, Praha 2020.

2.

Eva Mrhačová: ZÁPADOSLOVANSKÉ PAREMIOLOGICKÉ DĚDICTVÍ / ZÁPADOSLOVANSKÁ RČENÍ / VÝCHODOSLOVANSKÁ PŘÍSLOVÍ A POŘEKADLA V POHLEDU OD ČEŠTINY / VÝCHODOSLOVANSKÁ RČENÍ V POHLEDU OD ČEŠTINY. Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, Ostrava 2010–2019.

a

ELEKTRONICKÝ METEOROLOGICKÝ SLOVNÍK. ČMeS Česká meteorologická společnost.

3.

Kol. autorů: ČÍNSKO-ČESKÝ SLOVNÍK. Lingea, Brno 2021.

Cena poroty za encyklopedii přírodovědnou:

Hadoram Shirihai, Lars Svensson: PTÁCI: PĚVCI EVROPY, BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY – 1. + 2. SVAZEK. Universum (EUROMEDIA GROUP, a.s.), Praha 2021.

2.

Petr Zajíček: KRASOVÉ OBLASTI STŘEDNÍ A SEVERNÍ MORAVY A SLEZSKA. Academia, Praha 2020.

3.

Kol. autorů: BLANOKŘÍDLÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ REPUBLIKY II. ŠIROKOPASÍ. Academia, Praha 2020.

Cena poroty za encyklopedii historickou: 

Jiří Padevět: KRONIKA PROTEKTORÁTU. Academia, Praha 2021.

2.

Vladimír Segeš, Tomáš Klubert, Matej Medvecký: ENCYKLOPÉDIA VOJEN. OD NEJSTARŠICH ČIAS PO SÚČASNOSŤ. Ikar a.s., Bratislava 2020.

3.

Martin Franc, Věra Dvořáčková a kol.: DĚJINY ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD I (1952–1962). Academia, Praha 2020.

a

Danuta Czechová: KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ V KT AUSCHWITZ. Academia, Praha 2021.

Cena poroty za encyklopedii výtvarnou:

Kateřina Kubínová, Klára Benešovská (eds.): IMAGO, IMAGINES. Academia, Praha 2020.

2.

Bohumil Samek, Kateřina Dolejší (eds.): UMĚLECKÉ PAMÁTKY MORAVY A SLEZSKA, 3. DÍL, O/P. 2 svazky. Academia, Praha 2021.

3.

Renáta a Jan Sedláčkovi: TOALETY, NOČNÍKY A JINÉ SOUVISLOSTI.

Muzeum historických nočníků a toalet, Praha 2020.

Čestná uznání:

Martina Ireinová, Petra Přadková (eds.): SLOVANSKÝ JAZYKOVÝ ATLAS, SVAZEK 9. Academia, Praha 2020.

OD ELIŠKY K ALENCE. Čtyři české překlady Alenky v říši divů Lewise Carrolla. Books & Pipes, Brno 2020.

Maxim Beliavski: ŠPATNEJ ČESKO-RUSKÝ SLOVNÍK / PLOCHOJ ČEŠSKO-RUSSKIJ SLOVAR / UNCENSORED, 18+. powerprint, Praha 2021.

Porota zasedala ve složení: Amalaine Diabová (Jednota tlumočníků a překladatelů), předsedkyně poroty, Petra Kameníková (Komora soudních tlumočníků ČR), Petr Kautský (časopis ToP/tlumočení-překlad/), Lukáš Novák (Obec překladatelů), Vanda Obdržálková (Ústav translatologie Filozofické fakulty Karlovy Univerzity v Praze), Lenka Okrouhlíková, (Česká komora tlumočníků znakového jazyka), Ivana Pecháčková (Svaz českých knihkupců a nakladatelů), Claudio Poeta, lexikolog důchodce, Silvia Semaková (Slovenská spoločnosť prekladateľov odbornej literatúry), Šárka Valverde (Asociace konferenčních tlumočníků ASKOT), Olga Vašková (měsíčník Čtenář).

Výše uvedené ceny budou slavnostně vyhlášeny a předány autorům a nakladatelům během programu JTP na mezinárodním knižním veletrhu SVĚT KNIHY PRAHA 2022 v pátek 10. června 2022 na holešovickém výstavišti.

Všechny tyto tituly, přihlášené do hodnoceného ročníku, můžete zhlédnout na našich webových stránkách na adrese: https://www.jtpunion.org/category/souteze/slovnik-roku/2020–2021/

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *