(04) Nguyễn Quyết Tiến: VELKÝ UČEBNÍ ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK / Đại từ điển giáo khoa Séc-Việt. 5. d

Nguyen Le Hoang — Osvěta, Praha 2017. 1. vyd. 742 s. Spoluautor prvních čtyř dílů slovníku Ivo Vasiljev se bohužel nedočkal dokončení celého projektu, v roce 2016 zemřel. Jeho kolega Nguyễn Quyết Tiến v započatém díle pokračuje a připravuje k vydání i závěrečný, 6. díl. ISBN…

(03) Ivo Vasiljev — Nguyễn Quyết Tiến: VELKÝ UČEBNÍ ČESKO-VIETNAMSKÝ SLOVNÍK / Đại từ điển giáo khoa

Nguyen Le Hoang — Osvěta, Praha 2016. 1. vyd. 797 s. 1.–3.díl slovníku obdržel v roce 2016 Čestné uznání poroty v soutěži Slovník roku. Celý komplet je plánován na 6 dílů a 80 000 hesel. Vypracování hesláře i hesel byla věnována největší péče podle vědecky podložených…

(02) Irina Dulebová, Nina Cingerová, Katarina Hrčková: GLOSÁR RUSKÝCH LINGVOREÁLIÍ

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta.Stimul, Bratislava 2016. Na DVD a na http://stella.uniba.sk/texty/IDNCKH_glosar.pdfČo má spoločné rozliaty olej s nezvratnosťou osudu, prečo je dôležitý názor Márie Alexejevny a odkiaľ sa vzali Ivanovia, ktorí zabudli na svoj pôvod? Odpoveď na tieto otázky poskytuje slovenskému čitateľovi Glosár ruských lingvoreálií predstavujúci…

(01) Oľga Kovačičová, Mária Kusá: SLOVNÍK SLOVENSKÝCH PREKLADATEĽOV UMELECKEJ LITERATÚRY 20. storoči

VEDA, Bratislava 2017. 1. vyd. 512 s. Slovník navazuje na první část A‑K z r. 2015. Přináší prostřednictvím téměř 400 překladatelů a jejich bibliografií souhrnný obraz podstatné části knižní produkce děl světové literatury, která byla přeložena a vydána na Slovensku ve 20. st. Poskytuje…